Het "winter effect" op de kaliumwaarden in de huisartsenpraktijk.

20-12-2023

Blootstelling van de rode bloedcellen (RBC) aan koude (< 18 °C) zorgt voor een remming van de natrium-kalium pomp, die normaal gezien kalium in de cel pompt en natrium naar buiten. Hierdoor lekt kalium uit de RBC terwijl natrium naar binnenloopt. Dit leidt tot een “winter effect” in de kaliumresultaten over de tijd.

Lactose intolerantie: detectie met moleculaire techniek

27-11-2023

Lactose is aanwezig in veel dagdagelijkse voedingsproducten zoals melk, room en de meeste kazen. In onze streken worden deze zaken vaak geconsumeerd, maar dit is niet overal ter wereld zo, aangezien ongeveer twee derde van de wereldbevolking lactose intolerant is.

De ziekte van Lyme: caveats in labodiagnostiek

15-09-2023

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi, overgedragen na een beet door een besmette Ixodes teek. De meerderheid van de teken in België (80-85%) is echter niet geïnfecteerd met deze bacterie.

De Aziatische tijgermug duikt op in België

30-05-2023

Overwinteren doet de tijgermug vooralsnog niet in ons land, maar de laatste jaren werd ze wel al gespot op verschillende locaties. En dat is geen goed nieuws. Deze mug is namelijk zeer agressief en kan tropische ziektes zoals dengue overbrengen. Om in het oog te houden dus!

Indicaties voor eiwitelektroferese anno 2023

26-12-2022

In de jaren 50 van vorige eeuw was eiwitelektroferese de enige manier om serumeiwitten te doseren. Vandaag kan dat net zo goed met moderne immunochemie. Eiwitelektroferese wordt daardoor minder aangevraagd en toch blijft deze test relevant.

Wat is het belang van de bepaling van D-dimeren?

21-12-2022

Wanneer uit een D-dimeertest verhoogde D-dimeerwaarden naar voor komen, kan dit wijzen op een trombose, longembolie of diffuse intravasculaire coagulatie. Ook andere factoren kunnen echter leiden tot een verhoogde D-dimeerwaarde. Er zijn bijgevolg altijd verdere onderzoeken nodig vooraleer een D-dimeertest tot sluitende conclusies kan leiden.

Interpretatie van Vitamine D spiegels, een eenvoudige zaak?

29-11-2022

Even belangrijk als een vitamine D-test zelf is uiteraard de correcte interpretatie ervan. Die mag dan wel op het eerste gezicht eenvoudig lijken, er dient ook rekening gehouden te worden met factoren zoals het seizoen en de lichaamsconstitutie. Bij Labo Maenhout doen we dat in ieder geval al.

Homocysteïne, een ietwat vergeten risicofactor

28-09-2022

Een verhoogde homocysteïneconcentratie blijkt een onafhankelijke risicofactor te zijn voor cardiovasculaire aandoeningen (zoals myocardinfarct of CVA) en dementie. Het kan dus nuttig zijn om bij staalanalyse ook de concentratie van het aminozuur homocysteïne te bepalen

Minder antibiotica met POCT op CRP

15-07-2022

Een point-of-care-test (POCT) op C-reactief proteïne (CRP) bij ziekenhuispatiënten kan uitsluitsel bieden tussen ernstige en niet-ernstige infecties van de lagere luchtwegen. Het zorgt voor meer zekerheid bij de diagnosestelling, en bijgevolg ook tot het minder voorschrijven van antibiotica wanneer dat niet nodig is.

Gezondheidskompas vernieuwd

12-04-2022

Deze week werd de nieuwe versie van het Gezondheidskompas voorgesteld. Deze tool geeft mensen op basis van hun antwoorden op een vragenlijst inzicht in hun gezondheidsrisico’s, aangevuld met concrete adviezen om gezonder te leven.

Neonatale screening wordt uitgebreid

24-02-2022

Vandaag worden elk jaar 67.500 pasgeborenen in Vlaanderen gescreend op 12 zeldzame aangeboren ziektes. Die neonatale screending wordt dit jaar en in 2023 verder uitgebreid met 7 bijkomende zeldzame aandoeningen.

The good, the bad and the ugly

01-02-2022

Lipoprotein(a) (Lp[a]) komt door de invoering van nieuwe therapieën opnieuw in de kijker als cardiovasculaire risicofactor. Het speelt namelijk een rol in de risicobepaling bij ongeveer 20% van de wereldbevolking.

Bloedafname: nuchter of niet?

29-12-2021

Is het wel altijd nodig om voor een bloedafname je ontbijt of een andere lichte maaltijd over te slaan? Bij een bloedafname is het soms schipperen tussen wetenschappelijke correctheid en de klinische realiteit. Een belangrijke vraag daarbij is of nuchterheid vereist is op het moment van de afname.

Hemochromatose, een Keltische erfenis

05-11-2021

Hemochromatose – of ijzerstapelingsziekte – is een aandoening waarbij het lichaam te veel ijzer opneemt uit voeding. Dat de ziekte erfelijk is, weten we al lang, maar uit recent DNA-onderzoek blijkt nu ook via welke erfenis de ziekte tot bij ons is geraakt.

SARS-CoV-2 antistoffen: nieuwe methode

09-02-2021

Vanaf maandag 8 februari schakelt het laboratorium over op een nieuwe methode voor de detectie van SARS-CoV-2 antistoffen. Het is een verbeterde versie van de voorgaande methode, welke in staat is specifieker de neutraliserende antistoffen tegen SARS-CoV-2 in het serum op te sporen.

SARS-CoV-2 PCR: Wat is een Ct-waarde?

09-11-2020

Sinds kort worden bij positieve PCR-resultaten voor SARS-CoV-2 de “Ct-waarden” gerapporteerd. In dit artikel duiden we graag wat de betekenis is van deze waarden en hoe ze te interpreteren.

Opening Prikcentrum in Ronse

26-04-2019

Vanaf vandaag opent het Prikcentrum Maenhout in Ronse zijn deuren. Patiënten kunnen hier terecht voor bloedafname (op aanvraag van de arts).

Paperless laboratoriumaanvragen

08-01-2019

Om in te loggen, gebruiken de artsen vanaf nu hun elektronische identiteitskaart, waarop het systeem controleert of de aanvrager erkend is als arts. Vanuit het huisartsenpakket vragen ze rechtstreeks het labo onderzoek aan.

CoZo voor patiënten

06-08-2018

Momenteel worden ca. 1500 resultaten per maand via CoZo opgevraagd (dat is een hoop e-mails en faxen gespaard!). CoZo kan dus een succes genoemd worden. Vanaf september 2018 is er de mogelijkheid om via CoZo de resultaten ter beschikking te stellen aan de patiënt.

Cyberlab workshop

12-06-2018

In september worden 2 cyberlabworkshops georganiseerd voor beginnende tot meer ervaren cyberlab gebruikers. Je krijgt tips mee van ons, maar je kan ook ervaringen uitwisselen met andere gebruikers.

GDPR

03-05-2018

GDPR staat voor ‘General Data Protection Regulation’, en wijst op een Europese verordening, die een betere bescherming van de persoonsgegevens van Europese burgers nastreeft. Deze nieuwe regelgeving heeft impact op de bescherming van gegevens in de gezondheidszorg.

Schrijf je nu in voor ons huisartsevenement!

30-03-2018

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor het jaarlijkse huisartsensymposium van Labo Maenhout. Dit gaat door op donderdagavond 26 april 2018 in de nieuwe Zuiderlounge van het Regenboogstadion te Waregem.

Labo Maenhout tekent conventie

11-01-2018

Op 1 december 2017 trad een nieuw KB in voege betreffende het toepassen van honorariumsupplementen voor de verstrekkingen van de klinische biologie. Vanaf heden zullen alle klinisch biologen volgens RIZIV-conventie werken. Dit houdt in dat géén supplementen zullen gevraagd worden op RIZIV-terugbetaalde prestaties.

Testen met speciale afname-instructies

05-09-2017

Ongeveer 90% van de fouten gebeuren tijdens de pre-analytische fase. De fouten buiten het laboratorium zijn moeilijk te controleren. De meeste fouten zijn in te dijken door correcte bloedafname en correct transport.

Diagnoseregels CMV en toxoplasma tijdens de zwangerschap

31-05-2017

Vanaf 1 juni 2017 is er een beperking in terugbetaling van Toxoplasma gondii IgG, IgM, CMV IgG en IgM antistoffen tijdens de zwangerschap. De IgG’s worden maximaal 2 x terugbetaald tijdens die periode en de IgM’s enkel bij vermoeden van acute infectie.

Wat te doen bij een prikaccident?

12-02-2017

Via prikaccidenten kunnen hepatitis B-virus (HBV), hepatitis C-virus (HCV) en Humaan Immunodeficiëntie Virus (HIV) worden overgedragen. Het risico op overdracht is afhankelijk van enkele factoren en laboratoriumonderzoek kan helpen bij het inschatten van de gevolgen van het accident.

Het respiratoir seizoen: een onschuldige hoest?

07-11-2016

Met de start van het respiratoir seizoen is hoest de meest voorkomende klacht in de huisartsenpraktijk: in België presenteert 1 op 10 patiënten zich met hoest. Laboratoriumonderzoek kan helpen in die gevallen waar het onderzoek op basis van klinisch onderzoek niet zo eenvoudig is.

Zwangerschapsbegeleiding

09-05-2016

Een Vlaamse huisarts heeft gemiddeld gezien 9 zwangere vrouwen in zijn/haar praktijk. Levensstijladvies en voorlichting van de zwangere vrouw maken een groot deel uit van de zwangerschapsbegeleiding door de huisarts, en ook een aantal laboanalyses op verschillende tijdstippen van de zwangerschap hebben hierin hun plaats.

Telling en differentiatie van witte bloedcellen

06-04-2016

De telling en differentiatie van witte bloedcellen (WBC) wordt frequent uitgevoerd en kan zeer richtinggevend zijn voor verdere diagnostiek. De bepaling van WBC gebeurt in Labo Maenhout met een automatische celteller die gelijktijdig de WBC telt en differentieert. Wanneer het toestel abnormaliteiten opmerkt, worden de WBC door een MLT en/of klinisch bioloog ook microscopisch gedifferentieerd en nagekeken op abnormaliteiten.

Waarschuwing in verband met het Zikavirus

05-11-2015

Het Zikavirus is een flavivirus, net zoals het denguevirus, gelekoortsvirus en het West Nile-virus. Het Zikavirus veroorzaakt zikakoorts (griepaal syndroom) en wordt overgedragen door Aedes-muggen die overdag steken

Het opsporen van anti-nucleaire antistoffen (ANA)

18-09-2015

Het opsporen van anti-nucleaire antistoffen (ANA; vroeger anti-nucleaire factor of ANF) d.m.v. indirecte immunofluorescentie (IIF) is een algemene screeningstest voor niet-orgaanspecifieke auto-immuunziekten of systeemziekten. ANA worden vooral opgezocht bij de diagnostiek van systemische reumatische aandoeningen: systemic lupus erythematodes (SLE), syndroom van Sjögren (SS), Mixed Connective Tissue disease (MCTD), scleroderma, dermatomyositis en polymyositis.

De waarde van NT-proBNP voor de eerste lijn

01-09-2015

Verschillende internationale guidelines achten de bepaling van de bloedspiegels van natriuretisch peptide een belangrijk onderdeel van de diagnostiek van hartfalen. Er zijn twee verschillende testvarianten (BNP en NT-proBNP), met vergelijkbare diagnostische waarde. In huisartsdiagnostiek prefereert men NT-proBNP, gezien de langere halfwaardetijd.