Lipase of CA 19.9 bij pancreaskanker?

25-01-2024

Mensen hebben verschillende lipasen (secretie door maag, longen en intestinale mucosa), doch de belangrijkste vorm is het pancreatisch lipase, dat verantwoordelijk is voor het overgrote deel van de gemeten lipase-activiteit in het serum.

Voortaan beperkte terugbetaling van ureumdosages

13-03-2023

Op basis van een nieuw koninklijk besluit wordt de terugbetaling van de ureumdosages sinds 1 maart 2023 beperkt. De bedoeling van deze wijziging is om bij het voorschrijven voortaan voorrang te geven aan creatininebepaling in het kader van de screening van nierinsufficiëntie.

MBL-diagnose: geen ziekte, maar toch belangrijk

02-09-2022

Monoklonale B-cel Lymfocytose (MBL) is geen ziekte, wel een (toevallige) vondst waarbij een geringe toename van één type witte bloedcellen (B-lymfocyten) wordt vastgesteld. Door het verhoogde risico op chronisch lymfatische leukemie (CLL) is opvolging echter aangewezen.

Darmkanker screening vanaf 45 jaar?

14-06-2022

Darmkanker is een van de kankers die je in een vroeg stadium kan opsporen. Vandaag gebeurt dat bij mannen en vrouwen vanaf 50 jaar via het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker.

Een hoge PSA waarde: wat nu?

12-06-2022

Een verhoogde PSA-waarde (prostaat specifiek antigen) kan een aanwijzing zijn voor prostaatkanker, maar ook bij goedaardige prostaatvergroting zijn verhoogde waarden mogelijk.

Neonatale screening wordt uitgebreid

24-02-2022

Vandaag worden elk jaar 67.500 pasgeborenen in Vlaanderen gescreend op 12 zeldzame aangeboren ziektes. Die neonatale screending wordt dit jaar en in 2023 verder uitgebreid met 7 bijkomende zeldzame aandoeningen.

The good, the bad and the ugly

01-02-2022

Lipoprotein(a) (Lp[a]) komt door de invoering van nieuwe therapieën opnieuw in de kijker als cardiovasculaire risicofactor. Het speelt namelijk een rol in de risicobepaling bij ongeveer 20% van de wereldbevolking.

MCED-test spoort meer kankers op

28-10-2021

Wat als een MCED-test (multi-cancer early detection test), in combinatie met de bestaande screeningtests, een groter aantal kankers in een vroeger stadium zou kunnen detecteren? Deze vraag lag aan de basis voor het opzetten van de CCGA-studie.

Hoe sporen wij chronische nierziektes op?

21-10-2021

De ureumbepaling dreigt te verdwijnen uit de nomenclatuur en daarmee ook de terugbetaling door het RIZIV. Nochtans was ureumbepaling een efficiënte methode om nierdysfuncties aan te tonen. Hoe we de diagnose van chronisch nierlijden bij Labo Maenhout anno 2021 dan wel aanpakken, leest u in dit artikel.

RTEC: aanwinst bij diagnostiek UWI

25-01-2021

Differentiatie van hoge urineweginfecties vs. lage urineweginfecties (UWI) blijft uitdagend. Om de differentiaaldiagnose te vergemakkelijken, biedt labo Maenhout voortaan een extra hulpmiddel aan om dit onderscheid te maken.

SOA-diagnostiek via multiplex qPCR

19-03-2018

Sinds begin dit jaar heeft Labo Maenhout een nieuwe (gevoeligere en specifiekere) detectiemethode in gebruik genomen voor de opsporing van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) in urine en genitale stalen.

Preventiegeneeskunde: Belang en Richtlijnen

01-02-2016

Het risico op hart-en vaatziekten, diabetes mellitus type II en chronische nierinsufficiëntie wordt grotendeels bepaald door gelijkaardige risicofactoren. laboratoriumonderzoek kan helpen het risico nog beter in te schatten.