Esc1 800 500

Aangepaste streefwaarden voor LDL- en non-HDL-cholesterol

15-02-2022

De nieuwe richtlijnen van de ESC (European Society of Cardiology, doi:10.1093/eurheartj/ehab484), stellen een aanpassing voor van de streefwaarden voor LDL- en non-HDL-cholesterol.

Nieuwe risicoscores

In de richtlijnen wordt een nieuwe risicoscore voor gezonde mensen toegepast en wordt de stratificatie aangepast aan de leeftijd en de nationale mortaliteitscijfers. Voor België zal de score van ‘laagrisicolanden’ in aanmerking worden genomen voor primaire preventie. Ook voor diabetespatiënten en patiënten met chronische nierinsufficiëntie zal de risicostratificatie worden aangepast naar het stadium van de ziekte en de complicaties. Aan patiënten met cardiovasculair lijden (secundaire preventie) wordt automatisch een zeer hoog risico toegekend.

Laag risico tot matig risico streefwaarden

Gezien de complexiteit van de preventiestrategie en de scoring stelt de werkgroep Chemie van de Commissie Klinische Biologie voor dat de laboratoria laag risico tot matig risico streefwaarden gebruiken bij de rapportering van LDL-cholesterol, non-HDL-cholesterol en apoB-resultaten. Deze waarden staan hieronder vermeld.

Cardiovasculair risico

LDL cholesterol (mg/dL)

Non-HDL cholesterol (mg/dL)

Apo-B (g/L)

Laag tot matig risico

< 100

< 130

< 1.00

Precisie dankzij Martin-Hopkins formule

Labo Maenhout gebruikt als een van de weinige laboratoria in België de Martin-Hopkins formule, in plaats van de voorbijgestreefde Friedewald-formule. Op die manier kunnen we een zeer nauwkeurige inschatting van het LDL-cholesterol rapporteren.