Opening prikcentrum Oudenaarde

20-09-2023

Op 23 september 2023 opende Labo Maenhout een nieuw prikcentrum in Oudenaarde. Op zaterdagochtend kunnen patiënten hier terecht voor een staalafname.

Extra alertheid voor kinkhoest

18-08-2023

De laatste tijd zijn er meer vaststellingen van actieve kinkhoestinfecties (veroorzaakt door de Bordetella pertussis bacterie) bij kinderen. Wees daarom extra alert bij patiënten met mogelijke symptomen in uw praktijk.

Op naar nog meer digitale laboratoriumvoorschriften

03-01-2023

Vandaag komt al twee derde van de laboratoriumvoorschriften digitaal bij ons binnen. In 2023 willen we dat percentage graag verder opkrikken. Daarom zetten we in op het gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker maken van digitaal voorschrijven.

Opening Prikcentrum in Ronse

26-04-2019

Vanaf vandaag opent het Prikcentrum Maenhout in Ronse zijn deuren. Patiënten kunnen hier terecht voor bloedafname (op aanvraag van de arts).

Gevoeligere methode voor Troponine I

10-04-2019

Troponine I is een belangrijke merker voor het uitsluiten of vaststellen van een acuut myocardinfarct (AMI) of andere cardiale aandoening. We stappen over naar een meer gevoelige (high-sensitive) methode.

CoZo voor patiënten

06-08-2018

Momenteel worden ca. 1500 resultaten per maand via CoZo opgevraagd (dat is een hoop e-mails en faxen gespaard!). CoZo kan dus een succes genoemd worden. Vanaf september 2018 is er de mogelijkheid om via CoZo de resultaten ter beschikking te stellen aan de patiënt.

Cyberlab workshop

12-06-2018

In september worden 2 cyberlabworkshops georganiseerd voor beginnende tot meer ervaren cyberlab gebruikers. Je krijgt tips mee van ons, maar je kan ook ervaringen uitwisselen met andere gebruikers.

GDPR

03-05-2018

GDPR staat voor ‘General Data Protection Regulation’, en wijst op een Europese verordening, die een betere bescherming van de persoonsgegevens van Europese burgers nastreeft. Deze nieuwe regelgeving heeft impact op de bescherming van gegevens in de gezondheidszorg.

Schrijf je nu in voor ons huisartsevenement!

30-03-2018

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor het jaarlijkse huisartsensymposium van Labo Maenhout. Dit gaat door op donderdagavond 26 april 2018 in de nieuwe Zuiderlounge van het Regenboogstadion te Waregem.

Labo Maenhout tekent conventie

11-01-2018

Op 1 december 2017 trad een nieuw KB in voege betreffende het toepassen van honorariumsupplementen voor de verstrekkingen van de klinische biologie. Vanaf heden zullen alle klinisch biologen volgens RIZIV-conventie werken. Dit houdt in dat géén supplementen zullen gevraagd worden op RIZIV-terugbetaalde prestaties.

Diagnoseregels CMV en toxoplasma tijdens de zwangerschap

31-05-2017

Vanaf 1 juni 2017 is er een beperking in terugbetaling van Toxoplasma gondii IgG, IgM, CMV IgG en IgM antistoffen tijdens de zwangerschap. De IgG’s worden maximaal 2 x terugbetaald tijdens die periode en de IgM’s enkel bij vermoeden van acute infectie.

Vernieuwd aanvraagformulier 2017

02-03-2017

In vergelijking met de vorige versie zijn er minimale wijzigingen ingevoerd zodat het formulier voor de aanvrager herkenbaar blijft. Het papieren aanvraagformulier houden wij bewust compact om de gebruiksvriendelijkheid ervan te behouden. Het bevat 99% van de meest courant aangevraagde testen zodat de aanvrager meestal de benodigde testen kan vinden.

Elektronisch aanvragen

01-06-2016

Het laatste jaar zien wij bij Labo Maenhout het aandeel van de elektronische aanvragen aanzienlijk stijgen. Tot 25% van de laboratoriumvoorschriften die wij ontvangen, gebeuren via het online aanvraagplatform.

Waarschuwing in verband met het Zikavirus

05-11-2015

Het Zikavirus is een flavivirus, net zoals het denguevirus, gelekoortsvirus en het West Nile-virus. Het Zikavirus veroorzaakt zikakoorts (griepaal syndroom) en wordt overgedragen door Aedes-muggen die overdag steken

Thyroïd stimulerende immuunglobulines (TSI): wijziging referentiewaarden

01-10-2015

Graag willen wij u erop wijzen dat de referentiewaarden voor TSI sinds 01/10/2015 gewijzigd zijn wegens in gebruik nemen van een nieuwe methode. De normaalwaarde voor TSI is vanaf nu < 0,55 IU/l. Dankzij de introductie van deze methode kunnen wij u een nog kortere time-to-result verzekeren (TSI wordt elke weekdag uitgevoerd).