Faeces1

Nieuw: moleculaire panels voor gastro-intestinale infecties

08-02-2024

Gastro-Intestinaal Panel

Acute gastro-enteritis is een frequent voorkomende aandoening wat gepaard kan gaan met nausea, overgeven, diarree en abdominale pijn. Diagnostiek wordt aanbevolen bij ernstige, langdurige symptomen, bij verblijf in het buitenland, in geval van collectiviteiten (crèche, woonzorgcentrum) of bij patiënten met risico tot ernstig verloop. Traditioneel faeces-onderzoek (cultuur) is vaak tijdrovend. Moleculaire panels zijn gevoeliger en verminderen drastisch de turnaround time (tijd tussen ontvangst van het staal en resultaat) in het labo. Een snelle diagnose draagt bij tot het optimaliseren van de behandeling en heeft zijn nut bij het snel in kaart brengen van eventuele gastro-enteritis uitbraken. De hoge negatieve predictieve waarde van de test (een negatief resultaat sluit een infectie zo goed als uit) is een bijkomende meerwaarde van deze techniek.

Aanbod

Ons labo biedt vanaf heden een moleculair gastro-intestinaal panel aan dat volgende pathogenen kan opsporen in faeces:

Virale targets

Adenovirus (F40/F41)

Norovirus

Astrovirus

Rotavirus

Sapovirus

Bacteriële targets

Campylobacter spp.

Shigella spp./EIEC***

Clostridioides difficile (toxine producerende stammen)

Salmonella spp.

STEC* (stx1/stx2)

Yersinia enterocolitica

ETEC** (LT/ST)

Parasitaire targets

Cryptosporidium spp.

Entamoeba histolytica

Giardia lamblia

* STEC: Shigatoxine producerende Escherichia coli = toxine producerende bacterie geassocieerd met HUS (Hemolytisch Uremisch Syndroom) voornamelijk bij kinderen
** ETEC: Enterotoxigenic Escherichia coli = toxine producerende bacterie geassocieerd met reizigersdiarree
*** EIEC: Enteroinvasive Escherichia coli = verwant aan Shigella spp, moleculair niet te onderscheiden

Teststrategie

U heeft de mogelijkheid om volgende panels aan te vragen:

  • Het volledige moleculair panel
  • Het bacteriële moleculair panel
  • Het virale moleculair panel
  • Het parasitaire moleculair panel
  • Combinaties van de afzonderlijke moleculaire panels

Ook blijft de mogelijkheid bestaan om enkel C. difficile als individuele moleculaire test aan te vragen.

Indien de PCR positief is voor een bacteriële verwekker, zal vervolgens een cultuur met antibiogram worden uitgevoerd (behalve voor Campylobacter spp.). Naast dit aanbod blijft het labo ook nog traditionele testen uitvoeren, zoals het opsporen van parasieten of helminthen via microscopie (aangezien niet alle species in het panel geïncludeerd zijn).

Aandachtspunten bij de interpretatie

  • Niet alle positieve resultaten wijzen op een actieve infectie. De detectie van genetisch materiaal geeft geen zekerheid over het al dan niet “in leven zijn” van het organisme. Bv. bij een zwak resultaat na behandeling gaat het vermoedelijk om “dode” pathogenen. Zwakke resultaten bij afwezige kliniek kunnen op kolonisatie wijzen.
  • Meerdere pathogenen kunnen in één staal teruggevonden worden wat de interpretatie kan bemoeilijken.
  • Niet alle gastro-intestinale virussen/bacteriën/parasieten worden opgespoord met dit panel, echter de frequentste worden gedetecteerd. Bij blijvende klachten en negatieve moleculaire test, kan u het labo contacteren voor aanvullende testen.
  • Resultaten worden kwalitatief (negatief vs. positief) gerapporteerd

Hoe aanvragen?

Alle testen zijn aan te vragen via CyberLab, binnenkort zullen ook de papieren aanvraagformulieren en het eFORM een update krijgen.