Home1

Onze diensten

Medisch laboratoriumonderzoek

Labo Maenhout voort dagelijks meer dan 5000 analyses uit voor (huis)-artsen en tracht daardoor andere medische professionals bij te staan op gebied van diagnostiek en opvolging bij hun patiënten.

Lees meer

Wateronderzoek

Labo Maenhout voert zowel een chemische als microbiologische controle uit op bodemwater om de drinkbaarheid na te gaan.

Lees meer

Analyse op maat

Bent U als bedrijf of particulier op zoek naar een laboratorium dat uw analyse op maat wil ontwikkelen?

Lees meer

Staalophaling

Labo Maenhout heeft een uitgebreid wagenpark en voorziet op regelmatige tijdstippen een ophaaldienst van analysemonsters voor huisartsen, rust-en verzorgingstehuizen en apothekers.

Lees meer

Prikdienst

Labo Maenhout heeft een prikcentrum in ons laboratorium waar patiënten zich kunnen aanmelden voor bloedafname.

Lees meer