Home1

Wat wij doen voor patiënten

Staalafnames

De staalafnames gebeuren meestal in het kabinet van de huisarts of op huisbezoek. De staalafnames kunnen ook gebeuren in één van onze prikcentra.

Lees meer

De ideale voorbereiding op uw laboratoriumonderzoek

Een betrouwbaar resultaat start bij een goede voorbereiding op het laboratoriumonderzoek. Ontdek hier enkele tips.

Lees meer

Vragen over uw factuur?

Laboratoriumonderzoek wordt in België grotendeels terugbetaald via uw mutualiteit. Het door de u te betalen remgeld varieert naargelang het aantal en het type van de analyses. 

Lees meer

Vragen over uw onderzoeksresultaten?

De resultaten van het laboratoriumonderzoek het best geïnterpreteerd samen met uw (huis)arts. Een juiste interpretatie van de uitslag is namelijk alleen mogelijk in combinatie met andere medische informatie waar alleen uw arts over beschikt. In onze labogids kan u algemene informatie verkrijgen over laboratoriumanalyses.

Lees meer

Vul uw mutualiteitsgegevens aan

De correctheid van de mutualiteitsgegevens is noodzakelijk voor het bekomen van terugbetaling voor uw laboratoriumonderzoeken. Vul hier uw mutualiteitsgegevens aan

Vul aan

Paperless laboratoriumaanvragen

08-01-2019

Om in te loggen, gebruiken de artsen vanaf nu hun elektronische identiteitskaart, waarop het systeem controleert of de aanvrager erkend is als arts. Vanuit het huisartsenpakket vragen ze rechtstreeks het labo onderzoek aan.