Voortaan beperkte terugbetaling van ureumdosages

13-03-2023

Op basis van een nieuw koninklijk besluit wordt de terugbetaling van de ureumdosages sinds 1 maart 2023 beperkt. De bedoeling van deze wijziging is om bij het voorschrijven voortaan voorrang te geven aan creatininebepaling in het kader van de screening van nierinsufficiëntie.

CKD symposium i.s.m. Astra Zeneca op 14 maart

08-03-2023

Op dinsdag 14 maart 2023 organiseren we samen met Astra Zeneca een wetenschappelijke meeting rond de aanpak van chronisch nierfalen in de huisartsenpraktijk. Huisartsen zijn van harte welkom in het Leietheater in Deinze.

Ken je onze Case Academy al?

08-03-2023

Kennisdeling is een ideale manier om bij te blijven. Daarom zijn we onlangs gestart met de Labo Maenhout Case Academy. Daarin gaan we enkele avonden per jaar in op een specifiek topic aan de hand van concrete casussen.

Op naar nog meer digitale laboratoriumvoorschriften

03-01-2023

Vandaag komt al twee derde van de laboratoriumvoorschriften digitaal bij ons binnen. In 2023 willen we dat percentage graag verder opkrikken. Daarom zetten we in op het gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker maken van digitaal voorschrijven.

Indicaties voor eiwitelektroferese anno 2023

26-12-2022

In de jaren 50 van vorige eeuw was eiwitelektroferese de enige manier om serumeiwitten te doseren. Vandaag kan dat net zo goed met moderne immunochemie. Eiwitelektroferese wordt daardoor minder aangevraagd en toch blijft deze test relevant.

Wat is het belang van de bepaling van D-dimeren?

21-12-2022

Wanneer uit een D-dimeertest verhoogde D-dimeerwaarden naar voor komen, kan dit wijzen op een trombose, longembolie of diffuse intravasculaire coagulatie. Ook andere factoren kunnen echter leiden tot een verhoogde D-dimeerwaarde. Er zijn bijgevolg altijd verdere onderzoeken nodig vooraleer een D-dimeertest tot sluitende conclusies kan leiden.

Interpretatie van Vitamine D spiegels, een eenvoudige zaak?

29-11-2022

Even belangrijk als een vitamine D-test zelf is uiteraard de correcte interpretatie ervan. Die mag dan wel op het eerste gezicht eenvoudig lijken, er dient ook rekening gehouden te worden met factoren zoals het seizoen en de lichaamsconstitutie. Bij Labo Maenhout doen we dat in ieder geval al.