Op naar nog meer digitale laboratoriumvoorschriften

03-01-2023

Vandaag komt al twee derde van de laboratoriumvoorschriften digitaal bij ons binnen. In 2023 willen we dat percentage graag verder opkrikken. Daarom zetten we in op het gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker maken van digitaal voorschrijven.

Indicaties voor eiwitelektroferese anno 2023

26-12-2022

In de jaren 50 van vorige eeuw was eiwitelektroferese de enige manier om serumeiwitten te doseren. Vandaag kan dat net zo goed met moderne immunochemie. Eiwitelektroferese wordt daardoor minder aangevraagd en toch blijft deze test relevant.

Wat is het belang van de bepaling van D-dimeren?

21-12-2022

Wanneer uit een D-dimeertest verhoogde D-dimeerwaarden naar voor komen, kan dit wijzen op een trombose, longembolie of diffuse intravasculaire coagulatie. Ook andere factoren kunnen echter leiden tot een verhoogde D-dimeerwaarde. Er zijn bijgevolg altijd verdere onderzoeken nodig vooraleer een D-dimeertest tot sluitende conclusies kan leiden.

Interpretatie van Vitamine D spiegels, een eenvoudige zaak?

29-11-2022

Even belangrijk als een vitamine D-test zelf is uiteraard de correcte interpretatie ervan. Die mag dan wel op het eerste gezicht eenvoudig lijken, er dient ook rekening gehouden te worden met factoren zoals het seizoen en de lichaamsconstitutie. Bij Labo Maenhout doen we dat in ieder geval al.

Homocysteïne, een ietwat vergeten risicofactor

28-09-2022

Een verhoogde homocysteïneconcentratie blijkt een onafhankelijke risicofactor te zijn voor cardiovasculaire aandoeningen (zoals myocardinfarct of CVA) en dementie. Het kan dus nuttig zijn om bij staalanalyse ook de concentratie van het aminozuur homocysteïne te bepalen

MBL-diagnose: geen ziekte, maar toch belangrijk

02-09-2022

Monoklonale B-cel Lymfocytose (MBL) is geen ziekte, wel een (toevallige) vondst waarbij een geringe toename van één type witte bloedcellen (B-lymfocyten) wordt vastgesteld. Door het verhoogde risico op chronisch lymfatische leukemie (CLL) is opvolging echter aangewezen.