SARS-CoV-2 Serologie anno 2023

02-10-2023

SARS-CoV-2, het virus achter COVID-19, stimuleert na infectie de productie van antilichamen, met een focus op anti-nucleocapside (N) en anti-spike (S) antilichamen. De kwantitatieve correlatie tussen anti-S antilichamen en bescherming vormt de basis voor vaccinatiemonitoring. Welke rol kunnen deze bepalingen spelen bij de diagnostiek en opvolging van patiënten?

Neonatale screening wordt uitgebreid

24-02-2022

Vandaag worden elk jaar 67.500 pasgeborenen in Vlaanderen gescreend op 12 zeldzame aangeboren ziektes. Die neonatale screending wordt dit jaar en in 2023 verder uitgebreid met 7 bijkomende zeldzame aandoeningen.

Delta-He in combinatie met Ret-He

11-01-2022

In ons vorig artikel plaatsten we Ret-He in de kijker. In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van de combinatie van Ret-He met Delta-He. Delta-He is net zoals Ret-He een ‘gratis’ parameter die door de hematologie-automaat wordt gegenereerd en kan opgevraagd worden. Wat leert Delta-He?

Ret-He nog steeds in de kijker

26-11-2021

Zoals in één van onze vorige artikels beschreven is de ‘gratis’ bepaling van het hemoglobinegehalte in reticulocyten (Ret-He) een waardevolle aanvulling in het hemogram. Belangrijk om weten is dat Ret-He een zeer snelle parameter is en een weerspiegeling geeft van de situatie van de laatste uren/dagen.

Hoe sporen wij chronische nierziektes op?

21-10-2021

De ureumbepaling dreigt te verdwijnen uit de nomenclatuur en daarmee ook de terugbetaling door het RIZIV. Nochtans was ureumbepaling een efficiënte methode om nierdysfuncties aan te tonen. Hoe we de diagnose van chronisch nierlijden bij Labo Maenhout anno 2021 dan wel aanpakken, leest u in dit artikel.

SARS-CoV-2 antistoffen: nieuwe methode

09-02-2021

Vanaf maandag 8 februari schakelt het laboratorium over op een nieuwe methode voor de detectie van SARS-CoV-2 antistoffen. Het is een verbeterde versie van de voorgaande methode, welke in staat is specifieker de neutraliserende antistoffen tegen SARS-CoV-2 in het serum op te sporen.

RTEC: aanwinst bij diagnostiek UWI

25-01-2021

Differentiatie van hoge urineweginfecties vs. lage urineweginfecties (UWI) blijft uitdagend. Om de differentiaaldiagnose te vergemakkelijken, biedt labo Maenhout voortaan een extra hulpmiddel aan om dit onderscheid te maken.

SARS-CoV-2 PCR: Wat is een Ct-waarde?

09-11-2020

Sinds kort worden bij positieve PCR-resultaten voor SARS-CoV-2 de “Ct-waarden” gerapporteerd. In dit artikel duiden we graag wat de betekenis is van deze waarden en hoe ze te interpreteren.

Gevoeligere methode voor Troponine I

10-04-2019

Troponine I is een belangrijke merker voor het uitsluiten of vaststellen van een acuut myocardinfarct (AMI) of andere cardiale aandoening. We stappen over naar een meer gevoelige (high-sensitive) methode.

Paperless laboratoriumaanvragen

08-01-2019

Om in te loggen, gebruiken de artsen vanaf nu hun elektronische identiteitskaart, waarop het systeem controleert of de aanvrager erkend is als arts. Vanuit het huisartsenpakket vragen ze rechtstreeks het labo onderzoek aan.

Cyberlab workshop

12-06-2018

In september worden 2 cyberlabworkshops georganiseerd voor beginnende tot meer ervaren cyberlab gebruikers. Je krijgt tips mee van ons, maar je kan ook ervaringen uitwisselen met andere gebruikers.

Schrijf je nu in voor ons huisartsevenement!

30-03-2018

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor het jaarlijkse huisartsensymposium van Labo Maenhout. Dit gaat door op donderdagavond 26 april 2018 in de nieuwe Zuiderlounge van het Regenboogstadion te Waregem.

SOA-diagnostiek via multiplex qPCR

19-03-2018

Sinds begin dit jaar heeft Labo Maenhout een nieuwe (gevoeligere en specifiekere) detectiemethode in gebruik genomen voor de opsporing van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) in urine en genitale stalen.

Testen met speciale afname-instructies

05-09-2017

Ongeveer 90% van de fouten gebeuren tijdens de pre-analytische fase. De fouten buiten het laboratorium zijn moeilijk te controleren. De meeste fouten zijn in te dijken door correcte bloedafname en correct transport.

Het opsporen van Norovirus kan via een sneltest in stoelgang

17-01-2017

Een infectie met norovirus wordt gekenmerkt door een acute onset van waterige, niet-bloederige diarree met buikkrampen, misselijkheid en braken. Soms komt ook lichte koorts, hoofdpijn of spierpijn voor. Symptomen starten binnen 12 tot 48 uren na blootstelling aan het virus.

Theranos: dé revolutie op gebied van laboratoriumonderzoek?

18-08-2016

Als klinisch bioloog en als ondernemer heb ik het Theranos-verhaal op de voet gevolgd. Wat voornamelijk mijn interesse wekt vanuit mijn achtergrond als klinisch bioloog is het feit dat het bedrijf van CEO, Elizabeth Holmes, de belofte heeft gemaakt om laboratoriumonderzoek te revolutioneren en te democratiseren.

Elektronisch aanvragen

01-06-2016

Het laatste jaar zien wij bij Labo Maenhout het aandeel van de elektronische aanvragen aanzienlijk stijgen. Tot 25% van de laboratoriumvoorschriften die wij ontvangen, gebeuren via het online aanvraagplatform.

Telling en differentiatie van witte bloedcellen

06-04-2016

De telling en differentiatie van witte bloedcellen (WBC) wordt frequent uitgevoerd en kan zeer richtinggevend zijn voor verdere diagnostiek. De bepaling van WBC gebeurt in Labo Maenhout met een automatische celteller die gelijktijdig de WBC telt en differentieert. Wanneer het toestel abnormaliteiten opmerkt, worden de WBC door een MLT en/of klinisch bioloog ook microscopisch gedifferentieerd en nagekeken op abnormaliteiten.

Thyroïd stimulerende immuunglobulines (TSI): wijziging referentiewaarden

01-10-2015

Graag willen wij u erop wijzen dat de referentiewaarden voor TSI sinds 01/10/2015 gewijzigd zijn wegens in gebruik nemen van een nieuwe methode. De normaalwaarde voor TSI is vanaf nu < 0,55 IU/l. Dankzij de introductie van deze methode kunnen wij u een nog kortere time-to-result verzekeren (TSI wordt elke weekdag uitgevoerd).

Het opsporen van anti-nucleaire antistoffen (ANA)

18-09-2015

Het opsporen van anti-nucleaire antistoffen (ANA; vroeger anti-nucleaire factor of ANF) d.m.v. indirecte immunofluorescentie (IIF) is een algemene screeningstest voor niet-orgaanspecifieke auto-immuunziekten of systeemziekten. ANA worden vooral opgezocht bij de diagnostiek van systemische reumatische aandoeningen: systemic lupus erythematodes (SLE), syndroom van Sjögren (SS), Mixed Connective Tissue disease (MCTD), scleroderma, dermatomyositis en polymyositis.

De waarde van NT-proBNP voor de eerste lijn

01-09-2015

Verschillende internationale guidelines achten de bepaling van de bloedspiegels van natriuretisch peptide een belangrijk onderdeel van de diagnostiek van hartfalen. Er zijn twee verschillende testvarianten (BNP en NT-proBNP), met vergelijkbare diagnostische waarde. In huisartsdiagnostiek prefereert men NT-proBNP, gezien de langere halfwaardetijd.

Gevoeligere en snellere detectie van Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae

02-07-2015

Heel recent werd in klinisch laboratorium Maenhout een vernieuwde GC/CT screening ingevoerd op basis van een geautomatiseerde nucleïnezuur amplificatietest. Deze vertonen in vergelijking met de klassieke cultuur en antigentesten, een excellente specificiteit en sensitiviteit. De antwoordtijd voor resultaten wordt ook aanzienlijk korter. De volgende dag zal u reeds het resultaat kennen.