SARS Co V 2serologie1 800 500

SARS-CoV-2 serologie: anti-N en/of anti-S?

04-03-2022

In geval van een meer atypische presentatie van COVID of in geval van langdurige klachten bij patiënten waarbij geen SARS-CoV-2 PCR- of antigeentest is kunnen gebeuren, kan het nuttig zijn de SARS-CoV-2 antistoffen te bepalen. Dat doen we bij Labo Maenhout voor twee types: anti-N en anti-S.

Anti-S of anti-N antistoffenbepaling

In het labo kunnen we 2 types antistoffen tegen COVID-19 opsporen: de anti-Nucleocapside-IgG antistoffen (anti-N) en de anti-Spike-IgG antistoffen (anti-S).

IgM- en IgG-antistoffen worden quasi simultaan in het lichaam geproduceerd, waardoor onderscheid maken weinig meerwaarde biedt. Integendeel, het bepalen van de IgM-antistoffen kan tot een verlaging van de specificiteit leiden.

Wanneer welke test aanvragen?

Anti-Nucleocapside-antistoffenbepaling: deze antistoffen worden uitsluitend gevormd na het doormaken van een SARS-CoV-2 infectie. Dit kan nuttig zijn wanneer geen PCR-test werd uitgevoerd tijdens de symptomatische fase. Let op: dit is een ‘kwalitatieve test’. Als resultaat verkrijgt u ‘negatief’ of ‘positief’.

Anti-Spike-antistoffenbepaling: deze antistoffen worden gevormd na het doormaken van een SARS-CoV-2 infectie, maar ook na vaccinatie. Deze bepaling kan nuttig zijn om de respons op vaccinatie na te gaan. Ook bij niet-gevaccineerden kunnen deze antistoffen aangevraagd worden bij vermoeden van een doorgemaakte infectie.

Hoe de test aanvragen?

Via cyberlab:

SARS-CoV-2 Spike op indicatie:

  • Gehospitaliseerde patiënten met suggestief klinisch beeld voor COVID-19 waarbij er discrepantie is tussen de moleculaire opsporingstest en een CT-scan, minimum 7 dagen na de start van de symptomen
  • Ambulante of gehospitaliseerde patiënten met suggestief klinisch beeld met negatieve PCR of waarbij geen PCR werd uitgevoerd binnen de 7 dagen na de start van de symptomen, minimum 14 dagen na start van de symptomen
  • Differentiële diagnose bij atypische klinische presentatie, minimum 14 dagen na de start van de symptomen
  • Om de serologische status te onderzoeken bij zorgverleners en personeel (werkzaam in ziekenhuizen, in klinische laboratoria of collectiviteiten met een hoge besmettingsgraad (Covid-diensten, woonzorgcentra of klinische laboratoria)) in het kader van lokaal risicomanagement

SARS-CoV-2 Spike NIET op indicatie:

  • Kosten ten laste van de patiënt

SARS-CoV-2 Nucleocapside op indicatie:

  • Zelfde criteria als bij de Spike antistoffen

Op het papieren aanvraagformulier staan voorlopig enkel de anti-Spike-antistoffen vermeld. Gelieve schriftelijk te vermelden indien u de Nucleocapside-antistoffen wenst te bepalen.

Diagnostische performantie*

Rapportering

Sensitiviteit**

Specificiteit

Anti-Nucleocapside antistoffen

Kwalitatief

85,3-100%

91,4-99,4%

Anti-Spike antistoffen

Kwantitatief

73,82-93,74%

99,63-99,99%


*SARS-CoV-2 antistoffen kunnen verdwijnen na enkele maanden, dit is afhankelijk van de ernst van de infectie. Echter, het immunologisch geheugen (memory B-cellen) zorgt nog steeds voor een bescherming tegen ernstige infectie.

**>14 dagen na start symptomen