Header2023 33
Omwille van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR-wetgeving genoemd) is het niet mogelijk om laboratoriumresultaten via e-mail door te geven.

Bekijken van uw resultaten via LabDirect

LabDirect is een manier voor de arts om laboratoriumresultaten naar de patiënt door te sturen. Het werd in het leven geroepen om een GDPR-vriendelijke en milieuvriendelijke oplossing aan te bieden om resultaten bij u te krijgen. In tegenstelling tot CoZo, wordt u als patiënt actief via e-mail op de hoogte gesteld als uw resultaten beschikbaar zijn.

Via LabDirect kan uw arts eventueel aanvullende commentaren voorzien bij de resultaten van het laboratoriumonderzoek.

De resultaten worden met een vertraging van 24 uur gepubliceerd, dit om uw behandelende arts de mogelijkheid te geven om de uitslag eerst te bekijken en te interpreteren en indien nodig u te contacteren om uw situatie te bespreken.

Als u resultaten via LabDirect wenst te ontvangen, dient u hiervoor een toestemming te verlenen. Deze toestemming kan u verlenen tijdens de consultatie bij uw (huis-)arts.

Bekijken van uw resultaten via CoZo

De resultaten worden zo snel mogelijk elektronisch verstuurd naar de aanvragende arts.

U kan zelf uw resultaten inkijken via CoZo of via mijngezondheid.be

De resultaten worden met een vertraging van 24 uur gepubliceerd, dit om uw behandelende arts de mogelijkheid te geven om de uitslag eerst te bekijken en te interpreteren en indien nodig u te contacteren om uw situatie te bespreken.

Het delen van medische gegevens gebeurt uiteraard beveiligd en met respect voor de rechten van de patiënt.

U kan eveneens een kopie van uw resultaat vragen aan uw huisarts of persoonlijk (niet telefonisch) in het labo uitsluitend op vertoning van uw identiteitskaart.

Ontdek de CoZo APP om uw resultaten te bekijken!

De app van het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) biedt voor het eerst in België de mogelijkheid voor zorgverstrekkers en patiënten om via eHealth gedeelde medische gegevens ook mobiel te kunnen raadplegen. Dit is een nieuwe stap om patiënten eenvoudig meer inzage te geven in hun eigen medische dossier, en om de continuïteit van de zorg verder te verbeteren voor artsen en andere zorgverstrekkers. De sterk beveiligde app is beschikbaar via de Google Play Store en de Apple App Store.

Bespreek de resultaten steeds met uw (huis)arts

De resultaten van het laboratoriumonderzoek het best geïnterpreteerd samen met uw (huis)arts. Een juiste interpretatie van de uitslag is namelijk alleen mogelijk in combinatie met andere medische informatie waar alleen uw arts over beschikt.

Zoek extra informatie op in onze labogids

In de labogids kan u algemene informatie verkrijgen over laboratoriumanalyses.