Zwangerschapsbegeleiding

09-05-2016

Een Vlaamse huisarts heeft gemiddeld gezien 9 zwangere vrouwen in zijn/haar praktijk. Levensstijladvies en voorlichting van de zwangere vrouw maken een groot deel uit van de zwangerschapsbegeleiding door de huisarts, en ook een aantal laboanalyses op verschillende tijdstippen van de zwangerschap hebben hierin hun plaats.

Preventiegeneeskunde: Belang en Richtlijnen

01-02-2016

Het risico op hart-en vaatziekten, diabetes mellitus type II en chronische nierinsufficiëntie  wordt grotendeels bepaald door gelijkaardige risicofactoren. laboratoriumonderzoek kan helpen het risico nog beter in te schatten.

Thyroïd stimulerende immuunglobulines (TSI): wijziging referentiewaarden

01-10-2015

Graag willen wij u erop wijzen dat de referentiewaarden voor TSI sinds 01/10/2015 gewijzigd zijn wegens in gebruik nemen van een nieuwe methode. De normaalwaarde voor TSI is vanaf nu < 0,55 IU/l. Dankzij de introductie van deze methode kunnen wij u een nog kortere time-to-result verzekeren (TSI wordt elke weekdag uitgevoerd).

Het opsporen van anti-nucleaire antistoffen (ANA)

18-09-2015

Het opsporen van anti-nucleaire antistoffen (ANA; vroeger anti-nucleaire factor of ANF) d.m.v. indirecte immunofluorescentie (IIF) is een algemene screeningstest voor niet-orgaanspecifieke auto-immuunziekten of systeemziekten. ANA worden vooral opgezocht bij de diagnostiek van systemische reumatische aandoeningen: systemic lupus erythematodes (SLE), syndroom van Sjögren (SS), Mixed Connective Tissue disease (MCTD), scleroderma, dermatomyositis en polymyositis.

De waarde van NT-proBNP voor de eerste lijn

01-09-2015

Verschillende internationale guidelines achten de bepaling van de bloedspiegels van natriuretisch peptide een belangrijk onderdeel van de diagnostiek van hartfalen. Er zijn twee verschillende testvarianten (BNP en NT-proBNP), met vergelijkbare diagnostische waarde. In huisartsdiagnostiek prefereert men NT-proBNP, gezien de langere halfwaardetijd.