3 Weeks Pregnant Belly

Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) terugbetaald vanaf 1 juli 2017

27-06-2017

Vanaf 1 juli wordt de NIPT test voor alle zwangeren door het RIZIV betaald, terwijl de zwangere nog slechts 8.68 Euro remgeld betaalt.

De NIPT moet wel voorgeschreven worden door een arts en wordt enkel door het RIZIV betaald vanaf zwangerschapsweek 12.

Wat is NIPT?

NIPT is een Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) die uitgevoerd wordt op bloed van de zwangere om de fetus te screenen op de meest frequente chromosoom-afwijkingen zoals trisomie 21 (Down syndroom), trisomie 18 (Edwards syndroom) en trisomie 13 (Patau syndroom).

Ook het geslacht van de foetus kan worden bepaald.

NIPT wordt uitgevoerd op bloed van de zwangere dat erfelijk materiaal (DNA) bevat van de foetus. Dit DNA kan geanalyseerd worden om chromosoom-afwijkingen zoals Down syndroom bij de fetus op te sporen.

Wanneer een NIPT?

NIPT kan uitgevoerd worden in elke zwangerschap zonder specifieke indicatie. NIPT vervangt ook de vruchtwaterpunctie (amniocentese) of vlokkentest (CVS) in zwangerschappen met een verhoogd risico op Down syndroom, trisomie 18, of trisomie 13 in het geval van een afwijkend resultaat van de triple test of eerste trimester screening voor Down syndroom, en in het geval van hoge moederlijke leeftijd.

Bloedstaal

NIPT is een “Niet-Invasieve” Prenatale Test, dwz een veilige test waarbij er geen risicos voor de fetus zijn, in tegenstelling tot de vruchtwaterpunctie (amniocentese) en vlokkentest (CVS).

Voor NIPT is enkel 20 ml bloed van de zwangere nodig. Speciale bloedbuizen zijn hiervoor nodig. Deze kan u bekomen bij het laboratorium (bestel hier online of 056/60.02.66). Het bloed moet steeds bij kamertemperatuur bewaard worden (NIET IN DE KOELKAST!!).

Methode

VERISEQ test van Illumina (inter(nationaal) erkende methode)

Timing en time-to result

Het bloed kan worden afgenomen vanaf de 10e week van de zwangerschap. Terugbetaling is er pas vanaf week 12. Het resultaat ontvangt normaal gezien na 1 week.

Beperkingen en betrouwbaarheid

NIPT bepaalt enkel het aantal kopieën van chromosoom 21, 18, 13. Mosaïcisme voor deze 3 chromosomen, kleine afwijkingen (deleties of duplicaties) van deze chromosomen, andere chromosoomafwijkingen zoals triploidieen, en moleculaire monogene afwijkingen (Mucoviscidose, kanker, etc) worden niet opgespoord met NIPT.

De betrouwbaarheid van de NIPT resultaten is erg hoog.

De gevoeligheid voor de detectie van trisomie 21, 18, en 13 is zo hoog dat een normaal NIPT resultaat betekent dat de kans dat de foetus toch een trisomie 21, 18, en of 13 kleiner is dan 1 op 1.000 (vals-negatieven).

Ook de specificiteit van NIPT is > 99% voor deze chromosomen: dit betekent dat minder dan 1 op 100 testen vals-positief is met een afwijkend NIPT resultaat terwijl de fetus toch normale chromosomen heeft.