Bigheart

Gevoeligere methode voor Troponine I

10-04-2019

Troponine I is een belangrijke merker voor het uitsluiten of vaststellen van een acuut myocardinfarct (AMI) of andere cardiale aandoening. Het is belangrijk om zo snel mogelijk deze diagnose te kunnen stellen, zodat snel adequate behandeling kan worden opgestart (‘Time is muscle’). Ook het uitsluiten van AMI is belangrijk: andere oorzaken van acute pijn op de borst kunnen worden nagekeken.

Daarom is Labo Maenhout overgestapt naar een meer gevoelige (high-sensitive) analysemethode voor de bepaling van troponine I. Deze methode garandeert een hogere gevoeligheid en precisie voor lage concentraties van troponine I. Op deze manier kunnen lagere concentraties van troponine I sneller en juister worden gedetecteerd. De bepaling gebeurt nog steeds op een serumstaal (gestolde tube).

De omschakeling naar deze nieuwe analysemethode gaat gepaard met een nieuwe, lagere cut-off van 0.046 ng/ml (voorheen 0.1 ng/ml).