152464301

Gevoeligere en snellere detectie van Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae

02-07-2015

De meest voorkomende bacteriële verwekkers van een SOA

Neisseria gonorrhoeae (GC) en Chlamydia trachomatis (CT) zijn de twee meest voorkomende bacteriële oorzaken van seksueel overdraagbare aandoeningen in België.

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis is de meest voorkomende SOA in Vlaanderen en in België. In België stelt men een stijging vast van de gerapporteerde incidentie: van 9.7/100 000 inwoners in 2002 tot 44.0/100 000 inwoners in 2013. De stijging doet zich voor bij de vrouwen tussen 15 en 34 jaar, en bij mannen tussen 20 en 40 jaar.

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria gonorrhoeaevertoont sinds 2002 eveneens een continue stijgende trend, waarbij het aantal registraties in Vlaanderen gestegen is van 178 gevallen in 2002 tot 584 gevallen in 2013. In 2013 werd gonorroe voornamelijk geregistreerd voor mannen tussen 20 en 39 jaar met 37,7 gevallen/100 000 mannen. Bij vrouwen werd de hoogste incidentie genoteerd bij de 20-24 jarigen met 19,1 gevallen/100 000 vrouwen.

Nieuwe technologie

Heel recent werd in klinisch laboratorium Maenhout een vernieuwde GC/CT screening ingevoerd op basis van een geautomatiseerde nucleïnezuur amplificatietest. Deze vertonen in vergelijking met de klassieke cultuur en antigentesten, een excellente specificiteit en sensitiviteit. De antwoordtijd voor resultaten wordt ook aanzienlijk korter. De volgende dag zal u reeds het resultaat kennen.

Deze test kan uitgevoerd worden op zowel een vaginale (E-)swab bij de vrouw, een urethrale swab bij de man en (first-void) urine. Recent werd ook aangetoond dat bij hoog-risico patiënten (MSM) een moleculaire detectie op een rectale swab tevens kan bijdragen tot een diagnose.

Een vroegtijdige diagnose door screening kan helpen om de stijgende tendens een halt toe te roepen en dit begint met het gericht screenen van risico-patiënten. Dé belangrijkste risicogroep waarbij er hoge evidentie is voor screening zijn seksueel actieve personen jonger dan 24 en personen met een verhoogd risicogedrag. Een belangrijk aandachtspunt is dat wegens het risico op menginfecties, er na elke SOA diagnose een tevens aanvullende screening op andere SOA’s dient te gebeuren.