3 Ice Top Bnr

Extra aandacht voor correcte staalbewaring bij het warme weer

25-07-2019

Extreem warm weer kan nadelig zijn voor de kwaliteit van de stalen. Dit betekent dat we extra aandacht moeten geven aan de bewaar- en transportcondities van de stalen. Vermijd daarom langdurige bewaring van stalen in de wagen. Tevens dient directe blootstelling aan zonlicht en extreme warmte vermeden te worden. Bewaren wordt het best gedaan in een koelbox of in een koelkast. Deponeren van stalen in een warme brievenbus dient vermeden te worden.

Voor kritische en temperatuurgevoelige parameters zonder urgentie kan u best de bloedafname uitstellen of kan u uw patiënt naar een prikcentrum doorverwijzen.