Covid illustration 1

Testindicaties SARS-CoV-2 PCR: richtlijnen in een overzicht

13-07-2020

Op 8 juli 2020 publiceerde Sciensano aangepaste richtlijnen voor testindicaties voor SARS-CoV-2 PCR.

Gevalsdefinitie: mogelijk geval

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met

 • minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak: hoest; dyspnoe; thoracale pijn; acute anosmie of dysgeusie;

OF

 • minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak: koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexie; waterige diarree; acute verwardheid; plotse val;

OF

 • verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…), zonder andere duidelijke oorzaak.

Bij kinderen is enkel koorts zonder duidelijke oorzaak voldoende om de diagnose van COVID-19 te overwegen tijdens deze epidemie (behalve kinderen < 3 jaar, zie verder).

Indicatie voor afname neus- of keelwisser, in het bijzonder

Iedereen die voldoet aan de definitie van een mogelijk geval, in het bijzonder

 1. Zorgpersoneel (personen die hulp of zorgen toedienen)
 2. Bewoners en personeel van residentiële collectiviteiten
 3. Hoog-risico contacten van een geval van COVID-19 (ook personen die terugkeren uit een land of regio met een hoog risico (rode of oranje zone) (zie verder).
 4. Elke persoon voor wie een ziekenhuisopname vereist is, inclusief een eerste opname in het dagziekenhuis, volgens de regels opgesteld door elk ziekenhuis.
 5. Elke nieuwe bewoner van een residentiële collectiviteit.

Bij 3) en 4) geldt dat, indien de test negatief blijkt te zijn, deze eenmalig herhaald kan worden naargelang de klinische behoefte, aangezien een negatief resultaat ook mogelijk is bij een persoon die reeds besmet is maar nog in de incubatieperiode zit.

Uitzondering: kinderen jonger dan 3 jaar

Wanneer een kind jonger dan 3 jaar voldoet aan de definitie van een mogelijk geval, moet niets steeds getest worden. Testen is enkel aangewezen als:

 • hospitalisatie vereist is
 • als zekerheid nodig is om bv een huisgenoot met hoog risico op ernstig verloop te informeren
 • als in dezelfde bubbel van de kinderopvang in de 14 dagen ervoor reeds een bevestigd geval werd vastgesteld.

COVID-19 en reizen

Testen van asymptomatische reizigers VOOR vertrek

Bepaalde landen vragen aan reizigers een negatief testresultaat om het grondgebied te mogen betreden. Deze test kan worden uitgevoerd onder bepaalde voorwaarden:

 • De eis van de buitenlandse overheid staat op de website van Buitenlandse Zaken
 • Het labo bewaart een aanvraagformulier waarin de reiziger bevestigt dat de test wordt vereist door een buitenlandse overheid, schriftelijk akkoord geeft dat de test wordt aangerekend en zich verbindt om het resultaat van de test mee te delen aan zijn huisarts.

De test wordt aangerekend aan de reiziger aan €46,81 per test.

Testen van reizigers bij TERUGKEER van vakantie

Een test bij asymptomatische reizigers is verplicht als ze terugkeren uit een rode zone en aangeraden als ze terugkeren uit een oranje zone. Deze test is terugbetaald.

Deze personen worden beschouwd als hoog-risico contacten en dienen na aankomst contact te nemen met hun huisarts voor een eerste test. Ook als die test negatief is, moeten ze verder in quarantaine blijven! De quarantaine wordt gestopt 14 dagen na het verlaten van het risicogebied of ten vroegste 10 dagen na het verlaten van het risicogebied, indien er een tweede negatieve test op dag 9 gebeurde. Tijdens de hele periode moeten ze waakzaam zijn voor eventuele symptomen en indien ze aan de definitie van een mogelijk geval voldoen, moeten ze zo snel mogelijk getest worden. Een PCR test kan NIET dienen als alternatief voor quarantaine. Een test is slechts een momentopname en kan bovendien vals-negatief zijn.

Antwoordtijd

De antwoordtijd van resultaten voor SARS-CoV-2 PCR ligt momenteel rond de 24u. Resultaten worden dus normaal gezien uiterlijk de dag na ontvangst van het staal in het labo gerapporteerd. Afhankelijk van het aantal stalen dat we ontvangen kan deze antwoordtijd opschuiven naar 48u. Stalen die we op zaterdag ontvangen, worden standaard op maandagvoormiddag verwerkt.