Ret He 11 400 250

Ret-He nog steeds in de kijker

26-11-2021

Zoals in de nieuwsbrief van 8 november beschreven is de ‘gratis’ bepaling het hemoglobinegehalte in reticulocyten (Ret-He) een waardevolle aanvulling in het hemogram.

Verband tussen ijzer en Ret-He

Pro memorie: indien er voldoende ijzer ter beschikking is voor de erytropoëse, mogen we een normale Ret-He (>28 pg) verwachten. De jonge RBC (= reticulocyten die in het beenmerg worden gevormd) zijn rijkelijk met hemoglobine gevuld. Is er echter te weinig ijzer aanwezig of kan die niet beschikbaar gesteld worden voor de erytropoëse (= functioneel ijzergebrek), dan zal het Ret-He dalen (arbitrair kunnen we stellen <28 pg).

Snelle evaluatie van erytropoëse met Ret-He

Belangrijk om weten is dat Ret-He een zeer snelle parameter is en een weerspiegeling geeft van de situatie van de laatste uren/dagen. Ret-He geeft dus een ‘snapshot’ van de kwaliteit van de erytropoëse van de voorbije uren/dagen, en dat veel sneller dan klassieke scheikundeparameters die frequent gebruikt worden ter evaluatie van anemie.

In de wetenschap dat ijzer en transferrine dalen (negatieve acuut fase-eiwitten) en ferritine stijgt (positief acuut fase-eiwit) bij allerlei processen (infectie, inflammatie, tumoren, chronisch nierlijden, leverfunctiestoornissen) en dus onbetrouwbaar zijn bij de evaluatie van anemie/erytropoëse, blijkt Ret-He dus een meer dan waardevolle aanvulling.

Meerwaarde van Ret-He bij opvolging van behandelingen

Ret-He biedt niet enkel een grote meerwaarde in het diagnostische stadium, maar door het snelle, dynamische verloop ook bij de opvolging van behandelingen zoals EPO, ijzer (per os of IV). We komen snel te weten of een therapie aanslaat of niet.

Van Ret-He naar Delta-He

In een volgend artikel zullen we nog een andere ‘gratis’ parameter (de zogenaamde Delta-He) toelichten. Die verschaft in combinatie met de reticulocytentelling en Ret-He nog extra nuttige en bruikbare klinische informatie. Wordt vervolgd…