Delta He1 400 250

Delta-He in combinatie met Ret-He

11-01-2022

In ons vorige artikel plaatsten we Ret-He in de kijker. In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van de combinatie van Ret-He met Delta-He. Delta-He is net zoals Ret-He een ‘gratis’ parameter die door de hematologie-automaat wordt gegenereerd en kan opgevraagd worden.

Wat leert Delta-He?

Delta-He is het verschil tussen het hemogloblinegehalte in de reticulocyten en dat in de rode bloedcellen (RBC), uitgedrukt in pg. Een gedaalde Delta-He wijst op een recent gedaalde hemoglobinisatie van de jonge RBC (de reticulocyten). Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een onlangs begonnen inflammatoir/infectieus proces.

Zuivere anemie versus gemengde anemie

Delta-He laat toe om een onderscheid te maken tussen ziektespecifieke types van anemie. De praktijk leert dat er dikwijls een combinatie van factoren leidt tot een anemie. Met de klassieke parameters is het bijzonder moeilijk om een onderscheid te maken tussen een ‘zuivere’ anemie (ten gevolge van enkel ijzertekort) en een ‘gemengde’ anemie (ten gevolge van ijzertekort in combinatie met een chronische aandoening). Delta-He laat toe om hier een duidelijk onderscheid te maken.

Meerwaarde van Ret-He in combinatie met Delta-He

De grootste meerwaarde komt van de combinatie van Ret-He en Delta-He. Om dit beter te begrijpen, is het nuttig om de bekomen scores in de zogenaamde ‘Hema-plot’ uit te tekenen.

Bovenstaande plot toont dat neonati voor Delta-He andere normaalwaarden hebben dan gezonde volwassenen. De waarden van deze plot mogen overigens enkel gebruikt worden bij nog niet behandelde patiënten.

Deze figuur toont dat Ret-He geen onderscheid kan maken tussen de gemengde ACD/IDA enerzijds en een ‘zuivere’ IDA, anderzijds. ACD staat daarbij voor ‘anemia of chronic disease’ (ijzertekort in combinatie met een chronische aandoening) en IDA voor ‘iron deficiency anemia’ (anemie door ijzertekort). Delta-He is daarentegen lager als ACD deel uitmaakt van de oorzakelijke mechanismen van een anemie. Bij acute inflammaties of infecties zullen zowel Ret-He als Delta-He flink dalen. Een anemie ten gevolge van vitamine B12-tekort toont eerder verhoogde Delta-He waarden.

Wordt vervolgd…

Delta-He biedt ook de mogelijkheid om het succes/falen van een behandeling op te volgen of de therapietrouw te monitoren. Daarover meer in ons volgende artikel.

Bron: Clin Lab 2016. Weimann A. et al. ; J Clin Med. 2021. Hoenemann et al.