Ret he 2

Reticulocyten hemoglobine equivalent (Ret-He) in de kijker

08-11-2021

Het stellen van de diagnose ‘anemie van chronische ziekte’ (ACD) is in de praktijk vaak niet zo eenvoudig. Ret-He vormt hierbij evenwel een belangrijk hulpmiddel.

Wat is Ret-He?

Ret-He (voluit ‘reticulocyten hemoglobine equivalent’) is een aanvullende berekening bij het hemogram die met behulp van geavanceerde apparatuur kan worden gemaakt. Het wordt beschouwd als de meest gevoelige indicator van biologisch beschikbaar ijzer voor erytropoëse. Ret-He geeft in die zin een idee over de kwaliteit van de pas gevormde erythrocyten in het beenmerg.

Wanneer kan Ret-He wijzen op ACD?

Bij de combinatie van anemie (RBC < 3.5 106 /mm3), hyperferritinemie (>178 µg/l) en een gestegen Ret-He (>26,5 pg) wordt het rapport voorzien van het commentaar ‘anemie van chronische ziekte is hier waarschijnlijk – geven van ijzerpreparaten is meestal klinisch niet zinvol’.

In geval van een combinatie van een laag ferritine (<35 µg/l) en een laag Ret-He (<24 pg) is een klassieke ijzergebreksanemie waarschijnlijk.

Wanneer wordt Ret-He ingezet?

Het klinisch nut van Ret-He is bewezen en ingeburgerd bij de geavanceerde interpretatie van hemogrammen. Als methode kan Ret-He worden toegepast bij patiënten met een chronische ontsteking, chronische infectie of tumor. Stuk voor stuk kunnen zij namelijk ACD ontwikkelen.

Ret-He wordt niet extra aan het RIZIV of aan de patiënt aangerekend en wordt aanbevolen in richtlijnen van wetenschappelijke verenigingen zoals de European Best Practice Guidelines (EBPG) en de National Kidney Foundation Kidney Disease Outcome Quality Initiative (NKF KDOQI).