Co Zo

Resultaten Labo Maenhout vanaf 1 januari beschikbaar op de HUB via CoZo

28-12-2016

Wat is CoZo?

Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens en informatie uit te wisselen en te delen. Door te zorgen voor een betere informatiedoorstroming verbetert CoZo het zorgproces. Vanaf 1 januari zullen de resultaten bekomen via Labo Maenhout beschikbaar worden gesteld op het CoZo-platform, mits geïnformeerde toestemming van uw patiënt.

Geïnformeerde toestemming

De geïnformeerde toestemming is de toestemming die de patiënt zijn zorgverleners geeft om zijn/haar medische gegevens onderling en beveiligd uit te wisselen, met het oog op een optimale kwaliteit en continuïteit van de zorg. Registratie gebeurt doorgaans aan de hand van de elektronische identiteitskaart van de patiënt en altijd met toestemming van de patiënt.

Voordelen

Indien aan bovenstaande voorwaarden voldaan werd (informed consent + bewezen therapeutische relatie) gaat CoZo in de toekomst de communicatie bevorderen:

  • De resultaten bekomen in Labo Maenhout worden onmiddellijk beschikbaar gesteld via CoZo op de HUBs en metaHUBs.
  • Dit zal leiden tot een efficiëntere communicatie tussen collega-huisartsen onderling (bv. tijdens de wacht) en tussen de huisartsen en specialisten.
  • Het moet zorgen voor een afname van administratieve rompslomp, in casu het correct en tijdig doorspelen van laboratoriumresultaten naar collega’s

Toekomst

Een volgende stap wordt het gecodeerd beschikbaar stellen van de laboratoriumresultaten op CoZo (d.m.v. LOINC codering). Dit zal in theorie toelaten om, over verschillende laboratoria heen, een duidelijk overzicht te krijgen van de verschillende geteste parameters, met hun resultaten en idealiter de bijhorende correcte referentiewaarden. Labo Maenhout zal hier actief aan meewerken en men voorziet implementatie van de gecodeerde laboresultaten tegen begin 2018.

De plaats van CoZo binnen de totale communicatie van (labo-)resultaten

Uiteraard blijven de klassieke kanalen voor het rapporteren van resultaten beschikbaar zoals de klassieke geëncrypteerde mailing via medimail, hector, eHealthbox en mediring (lees meer). Daarnaast zijn al onze resultaten beschikbaar via de resultatenserver (Cyberlab).

Het grote verschil is dat via de klassieke kanalen, een rapportkopie actief moet geregistreerd worden in tegenstelling tot CoZo, waar het bewijs van therapeutische relatie via de HUB voldoende is om het resultaat op te vragen. Deze technologie zou op termijn het faxen en mailen van (dringende) resultaten moeten verminderen. Bijna elk ziekenhuis in Vlaanderen is reeds op dit netwerk aangesloten. Naast laboresultaten, worden ook andere specialistische verslagen beschikbaar gesteld op het platform (bv. medische beeldvorming).

Vragen?

Indien u vragen heeft over deze nieuwe manier van communiceren, neem hier contact met ons opStel ze hier

* = Dit veld is verplicht