LM Medilab 800 500

Groepering Labo Maenhout en Medilab brengt klinische labodiagnostiek naar een hoger niveau

16-05-2024

Eind 2023 besloten de klinische laboratoria Labo Maenhout en Medilab om krachten te bundelen.

Voor Medilab wordt hiermee de toekomst van het Gentse familiale labo verzekerd. Daarnaast stelt deze alliantie Labo Maenhout uit Waregem in staat uit te breiden en op die manier zijn positie in Oost- en West-Vlaanderen te verstevigen.

De werkingsgebieden van beide labo’s raken mekaar in het Gentse: Labo Maenhout is vooral actief richting West-Vlaanderen en ten zuiden van Gent in de Vlaamse Ardennen, terwijl Medilab in de ruime regio Gent en in het noordoosten van Oost-Vlaanderen stalen gaat ophalen. Naast humane stalen, worden ook veterinaire - en water analyses uitgevoerd.

Door de verspreiding van de verschillende laboratoria (in Waregem, Gent en Sint-Niklaas) en priklocaties (bij de laboratoria en in Ronse, Oudenaarde, Sint-Amandsberg en Wetteren), kunnen korte ophaalrondes en snelle laboresultaten gerealiseerd worden.

Verder hechten beide labo’s grote waarde aan hoogwaardige kwaliteit én het persoonlijke contact met de aanvragende artsen, patiënten en medewerkers. Deze groepering betekent dan ook een echte win-win voor alle betrokken partijen.

Alliantie

Het partnership tussen Labo Maenhout en Medilab is geen klassiek overname verhaal maar is eerder een verhaal van een weloverwogen alliantie die vorm kreeg over de jaren heen. En nu Dominique en Philippe Cuigniez de pensioensleeftijd naderen zonder opvolging binnen eigen familiekring, zochten en vonden zij bij Labo Maenhout een partner met gelijkaardige normen, waarden en aanpak. Het welbevinden van zowel het personeel van Medilab als de samenwerkende artsen, stond voorop bij zus en broer Cuigniez.

Daarnaast zien beide families het als een opportuniteit om zich samen te wapenen tegen de uitdagingen in de sector: microbiële crises zoals COVID, het toenemend belang van genetische testen/consulting, de algemene vergrijzing, besparingen van de overheid (in combinatie met de stevige inflatie), en aangescherpte concurrentie van buitenlandse investeringsgroepen.

De zaakvoerders van Medilab blijven nog een periode aan het roer van Medilab staan waarna Thomas Maenhout op termijn deze alliantie van twee Vlaamse familiale laboratoria, zal leiden.

Lokale wetenschappelijke expertise met ‘human touch’

Artsen die met Labo Maenhout en Medilab werken, kiezen voor Vlaams ondernemerschap waarbij inkomsten opnieuw geïnvesteerd worden in de Belgische economie.

In een wereld waarin iedereen mee moet evolueren met digitalisering, automatisering en artificiële intelligentie, vinden beide labo’s het belangrijk om naast sterke digitalisatie ook het menselijke aspect te bewaren, een eigenschap die duidelijk geapprecieerd wordt door hun aanvragende artsen.

Gepersonaliseerde service en flexibiliteit maken deel uit van de visie en missie, dit o.a. via laagdrempelige contact met klinisch biologen. Een mooi voorbeeld hiervan, is volgende quote komende van één van hun aanvragende artsen: “Ver vooruit, dicht bij ons”.

Naast het leveren van kwaliteitsvolle, technische prestaties, willen beide laboratoria ook een meerwaarde leveren op het vlak van expertise en advies. De sterk wetenschappelijke aanpak zit in hun DNA en is merkbaar op verschillende gebieden: het uitvoeren en publiceren van wetenschappelijk onderzoek, het werken met evidence based testen en rapporten rond preventieve geneeskunde, de ontwikkeling van unieke constitutionele genetische testen (ApoE, haptoglobine genotypering, lactose-intolerantie mutatie analyse...), wetenschappelijke updates om deze info te delen met aanvragende artsen en geïnteresseerden, de organisatie van wetenschappelijk onderbouwde bijscholingen (met accreditatie), casuïstiek uitwerking (oa door 2 professoren emeriti (UGent), voordrachten tijdens LOKs/kringen, etc.

Over Labo Maenhout

Klinisch laboratorium Maenhout werd opgericht op 1 maart 1979 door Apr. Bioloog Patrick Maenhout. Oog hebbend voor optimale kwaliteit en service, investeerde Labo Maenhout over de jaren heen voortdurend in de ontwikkeling van nieuwe, snelle en geautomatiseerde methodes en communicatieplatformen. Doorheen deze technologische en digitale vooruitgang werd echter het menselijke aspect nooit uit het oog verloren. Bij dit familiebedrijf staat de mens centraal, zowel de patiënten, aanvragende artsen als de labomedewerkers. Elke laboratoriumaanvraag wordt met de grootste nauwgezetheid behandeld ten aanzien van de patiënt en de arts. De persoonlijke benadering is en zal altijd het handelsmerk van Labo Maenhout blijven.

In 2014 stapte Patrick zijn jongste zoon dr. Apr. Bioloog Thomas mee in het bedrijf en in 2017 gaf Patrick de fakkel door. Thomas neemt de dagdagelijkse leiding op zich en heeft naast wetenschap, ook een sterke interesse voor IT en innovatie.

Actueel heeft Labo Maenhout zijn hoofdzetel in de Roger van Steenbruggestraat in Waregem waar naast het labo ook een prikcentrum aanwezig is. Daarnaast zijn er ook prikcentra in Ronse, Oudenaarde en een satelliet in Elsene (Brussel). Dagelijks worden er analyses uitgevoerd (of uitbesteed) in het domein van de klinische chemie, hormonologie, toxicologie, therapeutische monitoring, hematologie, stolling, immunohematologie, immunologie, serologie, microbiologie en anatomopathologie.

Over Medilab

Medilab is ontstaan uit het enthousiasme van de Gentse dr Jacques Cuigniez die in de jaren '60 de allereerste testen in zijn kelder uitvoerde om zijn collega artsen te kunnen helpen bij het stellen van de juiste diagnoses. Hij gaf dit enthousiasme door aan zijn zoon dr. Bioloog Philippe en dochter Apr. Bioloog Dominique Cuigniez die nog steeds samen het labo runnen.

Broer en zus Cuigniez bouwden dit Gentse labo gelegen langs de mooie Gordunakaai uit met prikcentra in Gent aan het labo, Sint-Amandsberg en Wetteren en tevens een activiteitencentrum in Sint-Niklaas.

Naast laboratoriumdiagnostiek op humane stalen, voert Medilab ook (put)water analyses en veterinaire laboratoriumtesten uit.