Digitaalvoorschrift1 800 500

Op naar nog meer digitale laboratoriumvoorschriften

03-01-2023

Vandaag komt al twee derde van de laboratoriumvoorschriften digitaal bij ons binnen. In 2023 willen we dat percentage graag verder opkrikken. Daarom zetten we in op het gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker maken van digitaal voorschrijven.

Voordelen van het digitale voorschrift

In ons labo hebben we het digitale laboratoriumvoorschrift 13 jaar geleden al geïntroduceerd met de release van de eerste versie van CyberLab. Sindsdien heeft digitaal voorschrijven aangetoond dat het tal van voordelen biedt:

 • Veel kleinere kans op (menselijke) fouten bij de registratie van de voorschriften
  • Correcte (ondubbelzinnige) identificatie van de patiënt
  • Correcte identificatie van de aanvrager en kopie ontvangers
  • Automatisch vastleggen van voorschrijfdatum en tijdstip
  • Foutloze overname van de aangekruiste analyses
 • Vlottere verwerking in het laboratorium
  • Voorschriften worden sneller verwerkt en vragen geen nazicht door het secretariaat
  • Stalen worden sneller getrieerd naar verschillende werkposten
  • Aanzienlijk kleinere kans op staalverwisseling

Versnelling in digitale aanvragen aanhouden

We hebben een heel duidelijke acceleratie gezien van het digitaal voorschrijven door de coronapandemie, waar de overheid een digitale manier van voorschrift voor de SARS-CoV-2 PCR introduceerde (het eFORM).

Vandaag ontvangen we al 2/3 van de laboratoriumvoorschriften digitaal.

Om de versnelling aan te houden, wordt het heel belangrijk om het digitaal voorschrift ingang te laten vinden in de dagelijkse praktijk van de voorschrijver. Het wordt een van onze uitdagingen in 2023, want overvolle agenda’s en krapte in beschikbare tijd per consultatie zorgen er soms voor dat de introductie van een extra digitale handeling een drempel vormt om de overstap te maken. Ook zijn er in bepaalde omstandigheden praktische bezwaren zoals een bloedafname tijdens een huisbezoek of informaticatechnische problemen.

Inzetten op nog meer digitale aanvragen

Om het percentage digitale voorschriften verder op te krikken, willen we onze mogelijkheden voor het digitaal voorschrijven nog gebruiksvriendelijker te maken. Naast CyberLab hebben wij, in navolging van de Covid-19 eFORM, een Labo Maenhout eFORM ontwikkeld. Dit is een heel rechttoe rechtaan digitaal voorschrift dat geïntegreerd zit in het elektronisch medisch dossier (EMD). In 2022 werd een eFORM voorschrift al in 20% van de laboratoriumvoorschriften gebruikt.

Om het digitale voorschrijven nog aantrekkelijker te maken, zullen we op verschillendem manieren in spelen op de behoeftes van de voorschrijvers:

 • Het vereenvoudigen van de bijaanvraagprocedure
 • De mogelijkheid tot getrapt aanvragen
 • De mogelijkheid om vooraf gedefinieerde aanvraagpanels samen te stellen
 • Het digitaal doorverwijzen naar prikcentra en mobiele prikploeg
 • Automatisch toezien op diagnoseregels en cumulregels

Wat zit er in de pijplijn?

 • Mobiele digitale laboratoriumvoorschriften
 • Diagnostische assistentie (suggesties i.v.m. welke laboratoriumtesten aan te vragen op basis van lab-historiek en EMD data)
 • Patiëntenportaal op CyberLab
 • Digitale en beveiligde interactie met de patiënt in verband met laboratoriumresultaten
 • (Indicatieve) kostprijsberekening voor de patiënt tijdens het aanmaken van het voorschrift

Feedback welkom

Wij zijn er ons van bewust dat 100% digitaal aanvragen op dit moment niet tot de mogelijkheden behoort. We willen wel graag onze ambitie uitspreken om dit percentage zo hoog mogelijk te krijgen. Daarom is feedback vanwege de voorschrijver heel belangrijk. Suggesties tot verbetering zijn dan ook zeker welkom via thomas@labomaenhout.be.

Graag uw suggesties

Stuur ons uw suggesties via het berichtvak in onderstaand formulier.

* = Dit veld is verplicht