Kinkhoest1 800 500

Extra alertheid voor kinkhoest

18-08-2023

De laatste tijd zijn er meer vaststellingen van actieve kinkhoestinfecties (veroorzaakt door de Bordetella pertussis bacterie) bij kinderen. Wees daarom extra alert bij patiënten met mogelijke symptomen in uw praktijk. Dit komt vermoedelijk door een combinatie van afnemende immuniteit en verhoogde circulatie van meer virulente Bordetella pertussis stammen.

Symptomen

Het ziekteverloop bestaat uit 3 stadia:

STADIUM

DUUR

SYMPTOMEN

  1. 1. CATARRAAL

1-2 weken

7-10 dagen na de infectie: symptomen als een verkoudheid

  1. 2. PAROXYSMAAL

1-6 weken

Lange hoestbuien, piepende/gierende ademhaling (eventueel met braken)

  1. 3. RECONVALESCENTIE

2-12 weken

Afname hoestbuien na ongeveer 1 maand

Uitzonderingen

Bij pasgeboren baby’s kan kinkhoest zich soms uiten onder de vorm van apneu, zonder hoesten. Bij ouderen en gevaccineerde personen kan enkel een langdurige hoest optreden.

Vaccinatie

Hexavalente combinatievaccins (IPV-DTP-Hib-HBV) op de aanbevolen leeftijd van 8, 12 en 16 weken en op 15 maanden. In het 1 ste leerjaar basisonderwijs wordt een herhalingsinenting DTP-IPV gegeven en in het 3de jaar secundair onderwijs een herhalingsinenting (volwassenen dosis).

Alle zwangere vrouwen worden bij voorkeur gevaccineerd tussen week 24 en 32 van de zwangerschap en bij elke nieuwe zwangerschap.

De vaccins zijn en blijven zinvol, een reden dus om tieners en volwassenen die nog geen herhalingsinenting hebben gehad aan te sporen dit toch nog te doen.

Diagnostiek

  • PCR: Nasofaryngeale wisser kan tijdens de catarrale fase. Bij kinderen < 1 j en ongevaccineerde kinderen < 4 j is PCR ALTIJD zinvol ongeacht de ziekteduur.
  • Serologie: Vaak volstaat 1-puntsserologie 3 weken na de start van symptomen. Bij onduidelijkheid wordt een opvolgstaal 3 weken later aangeraden. Recente vaccinatie verstoort de serologie gedurende 1 jaar.

Behandeling

Bij voorkeur binnen de drie weken na begin van symptomen.

Keuze

Antibioticum

Dosis/Duur

Eerste keuze

Azithromycine

Volwassenen en zwangeren: po 500mg/d gedurende 3 dagen

Of oplaaddosis 500mg op dag 1, gevolgd door 250mg po q24h x 4 dagen

Kinderen: 10mg/kg dag 1 gevolgd door 5mg/kg gedurende 4 dagen

Claritromycine

Volwassenen: 1000 mg per dag in 2 giften gedurende 7 dagen

Kinderen: 20mg/kg per dag in 2 giften gedurende 7 dagen

Tweede keuze

Cotrimoxazol

Volwassenen: 1600/320 mg (sulfamethoxazol/trimethoprim) in 2 giften gedurende 7 dagen

Kinderen: 40/8 (sulfamethoxazol/trimethoprim) per dag in 2 giften gedurende 7 dagen

Opgelet: voor zwangeren is er geen alternatief voor azithromycine

Contactonderzoek gezinssituatie

Bij bepaalde indicaties dienen gezinsleden, na bevestiging, ook preventief behandeld te worden.