Bigheart

Labo Maenhout tekent conventie

11-01-2018

Wat zal er veranderen?

Op 1 december 2017 trad een nieuw KB in voege betreffende het toepassen van honorariumsupplementen voor de verstrekkingen van de klinische biologie. Het volledige KB valt te lezen op www.ejustice.just.fgov.be/.

Een korte geschiedenis

Doorheen de jaren zijn klinisch biologen zich deels gaan deconventioneren omwille van de eenzijdige aanhoudende besparingen op de ambulante klinische biologie. Daartegenover staan de hogere eisen gesteld door de overheid aan de laboratoria op gebied van kwaliteit en informatica-infrastructuur. Daarenboven is er een plafonnering van tegemoetkoming door het RIZIV bij uitgebreide laboratoriumonderzoeken. Desalniettemin heeft Labo Maenhout steeds een gematigde koers gevaren door deze supplementen alleen te vragen bij uitgebreide onderzoeken (B > 1750) en alleen bij patiënten zonder voorkeursregeling.

Het koninklijk besluit in mensentaal

In het KB staat te lezen dat bij deconventie, het toegestaan is honorarium-supplementen te vragen aan de patiënt op elke laboratoriumaanvraag die behandeld wordt door een gedeconventioneerd klinisch bioloog. Niet onbelangrijk is het feit dat een supplement vanaf heden alleen op een prestatie (bv. % op een analyse) mag gevraagd worden en niet meer bovenop de forfaitaire tegemoetkoming (= supplement met een vast bedrag). Daarenboven zal het zo zijn dat volgens artikel 3 van datzelfde KB de supplementen enkel mogen worden toegepast indien de laboratoria aantonen dat zij de betrokken patiënten hiervan voorafgaandelijk aan de afname over hebben ingelicht.

Onze keuze is conventionering

Naar aanleiding van dit KB heeft Labo Maenhout beslist een andere koers te varen. Vanaf heden zullen alle klinisch biologen volgens RIZIV-conventie werken. Dit houdt in dat géén supplementen zullen gevraagd worden op RIZIV-terugbetaalde prestaties. Extra kosten bovenop het remgeld kunnen wel gevraagd worden bij aanvragen van niet-terugbetaalde prestaties (bv. bij overtreden van een diagnose- of cumulregels [bv. PSA screening]) of in geval van prestaties die niet in de RIZIV-nomenclatuur zijn opgenomen. Een overzichtslijst van de kostprijs van de niet-terugbetaalde prestaties zal gepubliceerd worden. Het aanvraagformulier zal tevens worden aangepast. Op deze manier maken wij de bewuste keuze voor transparantie zowel voor u als aanvrager, alsook voor de patiënt.

Vragen? Neem contact met ons op via onderstaand formulier

* = Dit veld is verplicht