Kankerscreening1 800 500

MCED-test spoort meer kankers op

28-10-2021

Wat als een MCED-test (multi-cancer early detection test), in combinatie met de bestaande screeningtests, een groter aantal kankers in een vroeger stadium zou kunnen detecteren? Deze vraag lag aan de basis voor het opzetten van de CCGA-studie, met als doel een MCED-test te ontwikkelen gebaseerd op de bepaling van circulerend tumor-DNA. Op het jaarlijkse congres van de Amerikaanse kankeronderzoekassociatie werden de recentste resultaten gepresenteerd(1).

Derde valideringsstudie

In het kader van de CCGA-studie werden gedurende vijf jaar 15.254 mensen gevolgd. De derde substudie had betrekking op 5.309 deelnemers, met als doel het rendement van de screeningtests (specificiteit, sensitiviteit, sensitiviteit in het klinische stadium) en de voorspellende waarde wat betreft de oorsprong van het verkregen signaal (precisie) te evalueren. Bij de 4.077 deelnemers (2.823 met kanker en 1.254 zonder kanker), met een gemiddelde leeftijd van respectievelijk 62,6 en 56,2 jaar, bedroeg de specificiteit 99,5% en de sensitiviteit 51,5%. De sensitiviteit steeg echter in functie van het klinische stadium.

Van 33,7% naar 63,8% kankerdetectie

Tijdens de substudie werden kankersignalen gedetecteerd voor meer dan vijftig soorten kanker. Terwijl met de klassieke screening 33,7% van de kankers kon worden opgespoord, was dat met de MCED-test 63,8%. Deze test waarbij circulerend tumor-DNA wordt bepaald, detecteert dus meer kankers in een vroegtijdig stadium, waardoor de overlevingskans toeneemt en agressieve behandelingen worden beperkt.

De specificiteit en de sensitiviteit van de test waren vergelijkbaar in de verschillende leeftijdsgroepen. De precisie bij het voorspellen van de oorsprong van het signaal in geval van een correct positief resultaat bedroeg 88,7%.

Naar een uitrol van MCED-test op grote schaal?

Op basis van deze bevindingen concluderen de onderzoekers dat het gewettigd is de MCED-test gebaseerd op de bepaling van circulerend tumor-DNA op grote schaal toe te passen (als de financiële omstandigheden het toestaan).

Bron: OncoHemato - E. Klein