Nierinsufficientie1 800 500

Voortaan beperkte terugbetaling van ureumdosages

13-03-2023

Op basis van een nieuw koninklijk besluit wordt de terugbetaling van de ureumdosages sinds 1 maart 2023 beperkt. De bedoeling van deze wijziging is om bij het voorschrijven voortaan voorrang te geven aan creatininebepaling in het kader van de screening van nierinsufficiëntie.

Waarom wordt de terugbetaling beperkt?

Ureumdosage bleek overmatig te worden voorgeschreven zonder dat dat veel toegevoegde waarde had. Op basis van een nieuw KB van 30 januari 2023 wordt de terugbetaling sinds 1 maart van dit jaar beperkt tot patiënten met een eGFR van minder dan 30 ml/min/1,73 m² . Op die manier kan het RIZIV 4,5 miljoen euro besparen.

Hoe de nierfunctie dan wel inschatten?

Om de nierfunctie in te schatten, blijkt de waarde van het serumcreatinine veel hoger dan die van het ureum. De creatininebepaling laat ook toe om de GFR te berekenen (volgens de CKD-EPI formule). Er wordt dan ook sterk aangeraden het ureum niet meer voor te schrijven in het kader van de screening op nierinsufficiëntie.

In welke situaties kan ureumdosage wel nog?

De goedkope ureumdosage kan wel soms nog nuttig zijn bij een aantal klinische situaties. Denk aan de diagnose van pre-renale nierinsufficiëntie. Tijdens een hittegolf bijvoorbeeld stijgt het ureumgehalte bij geriatrische patiënten relatief sterker dan het creatinine. Ook bij intoxicatie van stoffen zoals ethanol, methanol of glycol is ureumdosage interessant voor de berekening van de osmolal gap. In deze situaties weegt de beperkte extra kost niet op tegen de overconsumptie.

Dosering van 25-OH vitamine D

Volgens hetzelfde KB van 30 januari is ook het doseren van 25-OH vitamine D sinds 1 maart gewijzigd. Voortaan kan deze waarde drie keer per jaar bepaald worden bij chronische nierinsufficiëntie vanaf stadium IIIb, bij nierdialyse, na niertransplantatie, bij gedocumenteerde malabsorptie (chronisch inflammatoir darmlijden, coeliakie, na bariatrische chirurgie, mucoviscidose), bij hyperparathyreoïdie of hypoparathyreoïdie, bij fosfaatdiabetes of behandeling met IV toegediende bisfosfonaten.

Labo Maenhout en vitamine D

Goed om weten is dat Labo Maenhout bijzondere algoritmes heeft ontwikkeld om vitamine D-waarden bij afwijkende BMI-waarden correct te interpreteren. Vitamine D is immers vetoplosbaar en wordt geëxtraheerd door het vetweefsel waardoor de plasmawaarden worden beïnvloed.

Bovendien passen we bij Labo Maenhout de referentiewaarden verfijnd aan volgens de periode van het jaar.