POCT1 800 500

Minder antibiotica met POCT op CRP

15-07-2022

Een point-of-care-test (POCT) op C-reactief proteïne (CRP) bij ziekenhuispatiënten kan uitsluitsel bieden tussen ernstige en niet-ernstige infecties van de lagere luchtwegen. Het zorgt voor meer zekerheid bij de diagnosestelling, en bijgevolg ook tot het minder voorschrijven van antibiotica wanneer dat niet nodig is.

Onderzoek naar (onnodig) voorschrijven van antibiotica

Wordt er te veel antibiotica voorgeschreven bij mogelijke infecties van de onderste luchtwegen? Dat was de centrale vraag van een Nederlands onderzoek bij meer dan tweehonderd ziekenhuispatiënten.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet in eerste instantie bepaald kunnen worden of een lageluchtweginfectie ernstig genoeg is om antibiotica voor te schrijven. Daarvoor werd een point-of-care-test op CRP ingezet bij de interventiegroep. Bij de controlegroep werd geen dergelijke labotest uitgevoerd naast of in de buurt van het ziekenhuisbed.

Veilige daling van antibioticavoorschriften

Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat een POCT op C-reactief proteïne wel degelijk nuttig is om de ernst van een lageluchtweginfectie te bepalen. Waar bij 4 op 5 patiënten uit de controlegroep antibiotica werd voorgeschreven bij het eerste consult, was dat bij slechts iets meer dan de helft in de interventiegroep het geval. Enkel bij deze laatste groep werd een POC-test uitgevoerd. Over de volledige opvolgingsperiode (van drie weken) kreeg de interventiegroep ongeveer een kwart minder antibiotica voorgeschreven dan de controlegroep.

Point-of-care testing zorgt dus voor een significante daling van het aantal antibioticavoorschriften. En dat op een veilige manier, namelijk zonder een significant verschil inzake volledige herstel, aanvullende diagnoses, aanpassing van de behandeling, mortaliteit of verlengd ziekenhuisverblijf.