Vitamine D1 800 500

Interpretatie van Vitamine D spiegels, een eenvoudige zaak?

29-11-2022

Even belangrijk als een vitamine D-test zelf is uiteraard de correcte interpretatie ervan. Die mag dan wel op het eerste gezicht eenvoudig lijken, er dient ook rekening gehouden te worden met factoren zoals het seizoen en de lichaamsconstitutie. Bij Labo Maenhout doen we dat in ieder geval al.

Deficiëntie puur op basis van 25-OH-vitamine D?

De laatste jaren is het aantal vitamine D-tests in de klinische biologie gevoelig gestegen en wereldwijd uitgegroeid tot een ware hype. De interpretatie van vitamine D-spiegels lijkt op het eerste gezicht eenvoudig: je vergelijkt de bekomen 25-OH-vitamine D-waarde van de patiënt met een kritische grens die geassocieerd is met deficiëntie.

Een serum 25(OH)D-gehalte lager dan 20 ng/mL (of 50 nmol/L) wordt door de Endocrine Society bijvoorbeeld als deficiënt beschouwd. Op basis van die ondergrens zou je dan kunnen besluiten of er al dan niet een vitamine D-tekort bestaat. Dat is echter iets te kort door de bocht. Er moet bij de interpretatie van de vitamine D-spiegel bijkomend rekening gehouden worden met twee factoren: het seizoen en de lichaamsconstitutie.

De invloed van het seizoen op de vitamine D-spiegel

Een vitamine D-waarde van 19 ng/ml heeft een heel andere betekenis op 15 oktober dan op 1 maart. De hoeveelheid zonlicht bevordert immers de vitamine D-synthese in de huid. Om het resultaat van vitamine D-tests correct te interpreteren, is het dus van belang om ook te kijken naar het seizoen waarin de test werd uitgevoerd.

Labo Maenhout heeft door het inbouwen van een aangepaste cosinor-functie in haar laboratoriumsoftware een aangepaste referentiecurve voor vitamine D berekend die een seizoensgebonden interpretatie van vitamine D toelaat.