175134860

Tips bij veneuze bloedafname

Voorbereiding patiënt

 • Goede positie: liggende houding of zittend mét steun, nooit staand of zittend zonder steun.
 • Zware inspanningen zijn te vermijden vanaf 24uur voor de bloedafname
 • Voor nuchtere bloedafnames is het aan te bevelen dat de patiënt 12 uur nuchter is.
 • Bepaalde parameters kennen een diurnale variatie.
 • Bloedafnames gebeuren bij voorkeur voorafgaand aan de inname van medicatie.

Volgorde van de tubes

Het type af te nemen tubes kan afgeleid worden van de aangevraagde testen op het aanvraagformulier. Indien u twijfelt kan u altijd terecht op de labogids. Gelieve bij afname onderstaande volgorde van tubes te respecteren:

Correcte volgorde bloedafname

De afname gebeurt op volgende wijze :

 • Neem een steriele naald, de nodige buizen voor de afname en een naaldhouder.
 • Verwijder de onderste huls van de naald en bevestig deze laatste door een draaiende beweging op de naaldhouder.
 • Span de klemband aan: de klemband mag ongeveer een minuut gespannen blijven.
 • Ontsmet de plaats van de afname met ontsmettingsalcohol en laat deze volledig verdampen vooraleer tot punctie over te gaan.
 • Maak de priknaald vrij.
 • Voor het prikken wordt de naaldhouder tussen duim en wijsvinger van de rechterhand gehouden.
 • Verander, als de naald zich eenmaal in de vene bevindt, de positie van de handen en fixeer de naaldhouder op de arm van de patiënt met de duim en de wijsvinger van de linkerhand.
 • De linkerhand dient nu om de naald onbeweeglijk te houden in de vene gedurende de verschillende stappen van de afname.
 • Breng een eerste buis in de houder en druk de buis goed aan om aan de afname te beginnen. Het bloed zal blijven stromen tot de buis correct gevuld is. Een correcte vulling is zeker van belang bij het testen van de hemostase (citraattube).
 • Verwijder de eerste buis terwijl de naaldhouder stevig vastgehouden wordt.
 • Breng dan de volgende buis in de houder en druk opnieuw om de afname te starten. Ga zo door tot alle nodige buisjes gevuld zijn. De klemband kan ondertussen los gemaakt worden.
 • Verwijder de laatste buis en verwijder de naald uit de vene terwijl met watten de bloeding op de plaats van de afname gestopt wordt. Gebruik geen alcohol en vraag de patiënt de watten op een uitgestrekte arm gedurende 2 minuten goed op de plaats van de afname aan te drukken.
 • Stelp het eventuele nabloeden en dek de punctieplaats af met een pleister.
 • Hou de naaldhouder recht boven de opening van de naaldcontainer en verwijder de naald door de groene knop in te drukken.
 • Deponeer de naald in de naaldcontainer.

Reticulocytentelling, een schromelijk onderschatte labparameter

25-10-2021

Reticulocyten zijn de jonge rode bloedcellen (RBC) die vanuit het beenmerg worden losgelaten in de perifere bloedcirculatie. Kenmerkend is dat nog RNA aanwezig is, en dat is belangrijk bij de massale productie van hemoglobine. Reticulocyten circuleren slechts 1 à 2 dagen in het perifere bloed...

Hoe sporen wij chronische nierziektes op?

21-10-2021

De ureumbepaling dreigt te verdwijnen uit de nomenclatuur en daarmee ook de terugbetaling door het RIZIV. Nochtans was ureumbepaling een efficiënte methode om nierdysfuncties aan te tonen. Hoe we de diagnose van chronisch nierlijden bij Labo Maenhout anno 2021 dan wel aanpakken, leest u in dit artikel.

MCED-test spoort meer kankers op

01-10-2021

Wat als een MCED-test (multi-cancer early detection test), in combinatie met de bestaande screeningtests, een groter aantal kankers in een vroeger stadium zou kunnen detecteren? Deze vraag lag aan de basis voor het opzetten van de CCGA-studie.