131016746

Tips bij nasofaryngeale spoeling

  • Hiervoor wordt een steriel recipiënt voorzien.
  • De patiënt dient voorafgaand aan staalafname de neus te snuiten en mag niet slikken tijdens de procedure.
  • Plaat het hoofd van de patiënt in hyperextensie.
  • Zuig 3 à 5 mL fysiologisch water in een spuit met aspiratiesonde, of een steriele neuspeer.
  • Spuit het water snel in het neusgat, en zuig onmiddellijk terug op.
  • Breng het vocht over in een steriel recipiënt.

Reticulocytentelling, een schromelijk onderschatte labparameter

25-10-2021

Reticulocyten zijn de jonge rode bloedcellen (RBC) die vanuit het beenmerg worden losgelaten in de perifere bloedcirculatie. Kenmerkend is dat nog RNA aanwezig is, en dat is belangrijk bij de massale productie van hemoglobine. Reticulocyten circuleren slechts 1 à 2 dagen in het perifere bloed...

Hoe sporen wij chronische nierziektes op?

21-10-2021

De ureumbepaling dreigt te verdwijnen uit de nomenclatuur en daarmee ook de terugbetaling door het RIZIV. Nochtans was ureumbepaling een efficiënte methode om nierdysfuncties aan te tonen. Hoe we de diagnose van chronisch nierlijden bij Labo Maenhout anno 2021 dan wel aanpakken, leest u in dit artikel.

MCED-test spoort meer kankers op

01-10-2021

Wat als een MCED-test (multi-cancer early detection test), in combinatie met de bestaande screeningtests, een groter aantal kankers in een vroeger stadium zou kunnen detecteren? Deze vraag lag aan de basis voor het opzetten van de CCGA-studie.