209155462

Tips bij afname wissers (microbiologie)

Algemeen

 • Haal de wisser en transporttube uit de verpakking. Vermijd hierbij contact met het deel van de schacht onder de breuklijn.
 • Open de schroefdop op een steriele wijze
 • Voer de staalafname uit
 • Breng de wisser in de tube, en breek de schacht af ter hoogte van de breuklijn. Gooi het bovenste deel van de schacht weg.
 • Plaats de schroefdop op een steriele wijze terug en sluit zorgvuldig.
 • Noteer de benodigde unieke informatie op de tube: patiëntidentificatie en staalherkomst.
 • Bewaar de wisser na staalafname op kamertemperatuur tot verzending of gekoeld (2-8°C) indien voor langere periode (> 2 uur)

Nasofaryngeale wisser

 • De patiënt dient voorafgaand aan staalafname de neus te snuiten.
 • Plaats het hoofd van de patiënt in hyperextensie.
 • Duw de wisser voorzichtig via het neusgat tot aan de nasofarynx.
 • Roteer de wisser 3-5 seconden en laat hem indien mogelijk een 30-tal seconden ter plaatse (of tot aan het ontstaan van een hoestbui).
 • Verwijder de wisser meteen snelle beweging.
 • Herhaal de procedure met dezelfde wisser in de andere nasale holte.

Noot: het afbreken van de COPAN CLASSIQSwabs vereist volgende handeling:

Vaginale wisser

 • Breng de steriele swab 5 cm in de vagina en roteer gedurende 15-30 seconden tegen de vaginale wand.
 • Verwijder de wisser en breng over in de transporttube.

Urethrale wisser

 • De patiënt mag 1 uur voor afname niet urineren.
 • Breng de urethrale swab 2-4 cm in de urethra en roteer gedurende 5 seconden onder lichte druk, zodat een goed contact met de urethrale wand wordt verkregen.
 • Verwijder de wisser, en breng over in de transporttube.

Reticulocytentelling, een schromelijk onderschatte labparameter

25-10-2021

Reticulocyten zijn de jonge rode bloedcellen (RBC) die vanuit het beenmerg worden losgelaten in de perifere bloedcirculatie. Kenmerkend is dat nog RNA aanwezig is, en dat is belangrijk bij de massale productie van hemoglobine. Reticulocyten circuleren slechts 1 à 2 dagen in het perifere bloed...

Hoe sporen wij chronische nierziektes op?

21-10-2021

De ureumbepaling dreigt te verdwijnen uit de nomenclatuur en daarmee ook de terugbetaling door het RIZIV. Nochtans was ureumbepaling een efficiënte methode om nierdysfuncties aan te tonen. Hoe we de diagnose van chronisch nierlijden bij Labo Maenhout anno 2021 dan wel aanpakken, leest u in dit artikel.

MCED-test spoort meer kankers op

01-10-2021

Wat als een MCED-test (multi-cancer early detection test), in combinatie met de bestaande screeningtests, een groter aantal kankers in een vroeger stadium zou kunnen detecteren? Deze vraag lag aan de basis voor het opzetten van de CCGA-studie.