152464301

Tips bij punctievochtcollectie

  • Ontsmet de huid op de locatie van de punctie.
  • Verzamel het punctievocht met een steriele spuit en naald en breng over in een steriel recipiënt.
  • Bewaar dit staal niet koel (wel op 37°C of minimaal kamertemperatuur).
De vermelding ‘punctievocht’ is onvoldoende voor een correcte analyse en interpretatie. Bij afname van punctievochtstalen is daarom het essentieel om een gedetailleerde staalherkomst te vermelden: synoviaal, pleuraal, peritoneaal, pericardiaal, pleuraal.
Gevulde spuiten (al dan niet met naald) worden NIET geaccepteerd, wegens het riscio op prikongevallen en/of kans op lekkage tijdens transport.

Afname lumbaal punctievocht: bij voorkeur na telefonische afspraak.

Reticulocytentelling, een schromelijk onderschatte labparameter

25-10-2021

Reticulocyten zijn de jonge rode bloedcellen (RBC) die vanuit het beenmerg worden losgelaten in de perifere bloedcirculatie. Kenmerkend is dat nog RNA aanwezig is, en dat is belangrijk bij de massale productie van hemoglobine. Reticulocyten circuleren slechts 1 à 2 dagen in het perifere bloed...

Hoe sporen wij chronische nierziektes op?

21-10-2021

De ureumbepaling dreigt te verdwijnen uit de nomenclatuur en daarmee ook de terugbetaling door het RIZIV. Nochtans was ureumbepaling een efficiënte methode om nierdysfuncties aan te tonen. Hoe we de diagnose van chronisch nierlijden bij Labo Maenhout anno 2021 dan wel aanpakken, leest u in dit artikel.

MCED-test spoort meer kankers op

01-10-2021

Wat als een MCED-test (multi-cancer early detection test), in combinatie met de bestaande screeningtests, een groter aantal kankers in een vroeger stadium zou kunnen detecteren? Deze vraag lag aan de basis voor het opzetten van de CCGA-studie.