150495656

Tips bij sperma-onderzoek post-vasectomie

Een post-vasectomie spermaonderzoek is pas aangewezen vanaf 4-5 maand na de ingreep of minstens 24 ejaculaties. Er is geen voorafgaandelijke seksuele onthouding noodzakelijk; daarnaast is de werkwijze analoog aan deze bij fertiliteitsonderzoek. Tussen zaadlozing en aflevering in het labo mag voor een post-vasectomie onderzoek twee uur verlopen.

  • Net voor de collectie dient een urinelozing te gebeuren
  • Handen en genitaliën dienen gereinigd te worden
  • Het staal mag enkel opgewekt worden door masturbatie. Glijmiddel of condoom mag niet gebruikt worden.
  • Het volledige ejaculaat dient rechtstreeks te worden opgevangen in het daartoe voorziene recipiënt
  • Het recipiënt dient goed afgesloten te worden. Naam, geboortedatum, afnamedatum én -tijdstip (uur/minuten) worden genoteerd aan de buitenkant.
  • Hou het staal op lichaamstemperatuur (bv. binnenzak, onder trui, onder oksel, ... NIET koelen) en breng onmiddellijk naar het labo.

Reticulocytentelling, een schromelijk onderschatte labparameter

25-10-2021

Reticulocyten zijn de jonge rode bloedcellen (RBC) die vanuit het beenmerg worden losgelaten in de perifere bloedcirculatie. Kenmerkend is dat nog RNA aanwezig is, en dat is belangrijk bij de massale productie van hemoglobine. Reticulocyten circuleren slechts 1 à 2 dagen in het perifere bloed...

Hoe sporen wij chronische nierziektes op?

21-10-2021

De ureumbepaling dreigt te verdwijnen uit de nomenclatuur en daarmee ook de terugbetaling door het RIZIV. Nochtans was ureumbepaling een efficiënte methode om nierdysfuncties aan te tonen. Hoe we de diagnose van chronisch nierlijden bij Labo Maenhout anno 2021 dan wel aanpakken, leest u in dit artikel.

MCED-test spoort meer kankers op

01-10-2021

Wat als een MCED-test (multi-cancer early detection test), in combinatie met de bestaande screeningtests, een groter aantal kankers in een vroeger stadium zou kunnen detecteren? Deze vraag lag aan de basis voor het opzetten van de CCGA-studie.