150495656

Tips bij sperma-onderzoek post-vasectomie

Een post-vasectomie spermaonderzoek is pas aangewezen vanaf 4-5 maand na de ingreep of minstens 24 ejaculaties. Er is geen voorafgaandelijke seksuele onthouding noodzakelijk; daarnaast is de werkwijze analoog aan deze bij fertiliteitsonderzoek. Tussen zaadlozing en aflevering in het labo mag voor een post-vasectomie onderzoek twee uur verlopen.

  • Net voor de collectie dient een urinelozing te gebeuren
  • Handen en genitaliën dienen gereinigd te worden
  • Het staal mag enkel opgewekt worden door masturbatie. Glijmiddel of condoom mag niet gebruikt worden.
  • Het volledige ejaculaat dient rechtstreeks te worden opgevangen in het daartoe voorziene recipiënt
  • Het recipiënt dient goed afgesloten te worden. Naam, geboortedatum, afnamedatum én -tijdstip (uur/minuten) worden genoteerd aan de buitenkant.
  • Hou het staal op lichaamstemperatuur (bv. binnenzak, onder trui, onder oksel, ... NIET koelen) en breng onmiddellijk naar het labo.