209155462

Tips bij sputumcollectie

  • Voor de collectie van sputum wordt geen speeksel gevraagd. Het is van belang dat het sputum (fluimen) uit de diepte wordt opgehoest. Het beste is het staal te nemen na mondspoeling met koud water.
  • Gelieve het sputum na staalname koel te bewaren (2 – 8 °C) en zo vlug mogelijk naar het labo te brengen.
  • Bij de uit sputum afgezonderde bacteriën zal dus steeds de normale flora van de bovenste luchtwegen aanwezig zijn.


Afnames via een wisser zijn niet geschikt voor sputumonderzoek. Spontaan opgehoest sputum is bijna onvermijdelijk bijbesmet met keelslijm of speeksel.