209155462

Tips bij sputumcollectie

  • Voor de collectie van sputum wordt geen speeksel gevraagd. Het is van belang dat het sputum (fluimen) uit de diepte wordt opgehoest. Het beste is het staal te nemen na mondspoeling met koud water.
  • Gelieve het sputum na staalname koel te bewaren (2 – 8 °C) en zo vlug mogelijk naar het labo te brengen.
  • Bij de uit sputum afgezonderde bacteriën zal dus steeds de normale flora van de bovenste luchtwegen aanwezig zijn.


Afnames via een wisser zijn niet geschikt voor sputumonderzoek. Spontaan opgehoest sputum is bijna onvermijdelijk bijbesmet met keelslijm of speeksel.


Reticulocytentelling, een schromelijk onderschatte labparameter

25-10-2021

Reticulocyten zijn de jonge rode bloedcellen (RBC) die vanuit het beenmerg worden losgelaten in de perifere bloedcirculatie. Kenmerkend is dat nog RNA aanwezig is, en dat is belangrijk bij de massale productie van hemoglobine. Reticulocyten circuleren slechts 1 à 2 dagen in het perifere bloed...

Hoe sporen wij chronische nierziektes op?

21-10-2021

De ureumbepaling dreigt te verdwijnen uit de nomenclatuur en daarmee ook de terugbetaling door het RIZIV. Nochtans was ureumbepaling een efficiënte methode om nierdysfuncties aan te tonen. Hoe we de diagnose van chronisch nierlijden bij Labo Maenhout anno 2021 dan wel aanpakken, leest u in dit artikel.

MCED-test spoort meer kankers op

01-10-2021

Wat als een MCED-test (multi-cancer early detection test), in combinatie met de bestaande screeningtests, een groter aantal kankers in een vroeger stadium zou kunnen detecteren? Deze vraag lag aan de basis voor het opzetten van de CCGA-studie.