209155462

Tips bij ettercollectie (open abces)

  • Ettervocht opvangen in een steriel recipiënt.
  • Afname via wisser enkel indien er te weinig ettervocht (bvb een wondetter) is.
  • Steeds de overgang gezond/aangetast weefsel stevig uitstrijken, zoniet kunnen bepaald infecties gemist worden

Tips bij ettercollectie (gesloten abces)

  • Huid rondom het abces ontsmetten.
  • Verzamel ettervocht met een steriele spuit en naald, en breng over in een steriel recipiënt.
Gevulde spuiten (al dan niet met naald) worden NIET geaccepteerd, wegens het riscio op prikongevallen en/of kans op lekkage tijdens transport.

Reticulocytentelling, een schromelijk onderschatte labparameter

25-10-2021

Reticulocyten zijn de jonge rode bloedcellen (RBC) die vanuit het beenmerg worden losgelaten in de perifere bloedcirculatie. Kenmerkend is dat nog RNA aanwezig is, en dat is belangrijk bij de massale productie van hemoglobine. Reticulocyten circuleren slechts 1 à 2 dagen in het perifere bloed...

Hoe sporen wij chronische nierziektes op?

21-10-2021

De ureumbepaling dreigt te verdwijnen uit de nomenclatuur en daarmee ook de terugbetaling door het RIZIV. Nochtans was ureumbepaling een efficiënte methode om nierdysfuncties aan te tonen. Hoe we de diagnose van chronisch nierlijden bij Labo Maenhout anno 2021 dan wel aanpakken, leest u in dit artikel.

MCED-test spoort meer kankers op

01-10-2021

Wat als een MCED-test (multi-cancer early detection test), in combinatie met de bestaande screeningtests, een groter aantal kankers in een vroeger stadium zou kunnen detecteren? Deze vraag lag aan de basis voor het opzetten van de CCGA-studie.