209155462

Tips bij ettercollectie (open abces)

  • Ettervocht opvangen in een steriel recipiënt.
  • Afname via wisser enkel indien er te weinig ettervocht (bvb een wondetter) is.
  • Steeds de overgang gezond/aangetast weefsel stevig uitstrijken, zoniet kunnen bepaald infecties gemist worden

Tips bij ettercollectie (gesloten abces)

  • Huid rondom het abces ontsmetten.
  • Verzamel ettervocht met een steriele spuit en naald, en breng over in een steriel recipiënt.
Gevulde spuiten (al dan niet met naald) worden NIET geaccepteerd, wegens het riscio op prikongevallen en/of kans op lekkage tijdens transport.