209155462

Tips bij stoelgangcollectie (microbiologie, chemie)

  • Gebruik de voorziene steriele recipiënten
  • Ledig eerst de blaas (het staal mag niet in contact komen met water of urine.
  • In het geval van een toilet waarbij de stoelgang rechtstreeks in het water terechtkomt, kan de stoelgang droog worden opgevangen door voor de ontlasting enkele langere stukken dubbelgevouwen toiletpapier op het spoelwatervlak te leggen.
  • Breng met het lepeltje een fractie van het stoelgangstaal over in de beker.
  • Selecteer een fractie met bloederig, slijmerig of waterig uitzicht indien aanwezig.
  • Reinig de buitenkant van het potje indien nodig.
  • Sluit het potje zorgvuldig af
  • Na staalafname, bewaar de stoelgang koel (2 – 8 °C).
  • 10-20 gram vers stoelgangstaal is voldoende
Opmerkingen bij collectie voor opsporen occult bloed
De patiënt dient zich niet te houden aan specifieke dieetmaatregelen, maar vermijdt best wel het gebruik van aspirine of niet-steroïdale anti-inflammatoire medicatie voor staalafname. Het is aangeraden de stoelgangcollectie uit te stellen tijdens de menstruatie, in perioden van constipatie en in geval van urineweginfectie, bloed in de urine of bij bloedende aambeien.
Opmerkingen bij collectie voor opsporen rota- en adenovirus bij kinderen minder dan 2 jaar
Stoelgang die in luiers en toiletpapier ingedrongen is kan verkeerde resultaten geven. De stoelgang wordt best met een lepeltje uit de luier genomen zonder te schrapen. Opgezonden luiers worden niet geaccepteerd voor onderzoek!

Reticulocytentelling, een schromelijk onderschatte labparameter

25-10-2021

Reticulocyten zijn de jonge rode bloedcellen (RBC) die vanuit het beenmerg worden losgelaten in de perifere bloedcirculatie. Kenmerkend is dat nog RNA aanwezig is, en dat is belangrijk bij de massale productie van hemoglobine. Reticulocyten circuleren slechts 1 à 2 dagen in het perifere bloed...

Hoe sporen wij chronische nierziektes op?

21-10-2021

De ureumbepaling dreigt te verdwijnen uit de nomenclatuur en daarmee ook de terugbetaling door het RIZIV. Nochtans was ureumbepaling een efficiënte methode om nierdysfuncties aan te tonen. Hoe we de diagnose van chronisch nierlijden bij Labo Maenhout anno 2021 dan wel aanpakken, leest u in dit artikel.

MCED-test spoort meer kankers op

01-10-2021

Wat als een MCED-test (multi-cancer early detection test), in combinatie met de bestaande screeningtests, een groter aantal kankers in een vroeger stadium zou kunnen detecteren? Deze vraag lag aan de basis voor het opzetten van de CCGA-studie.