131016746

Tips bij urinecollectie

Midstream urine (microbiologie)

 • Het urineren in de urinepot dient te worden voorafgegaan door een genitaal toilet.
 • Vervolgens laat men de eerste portie urine wegvloeien waarna de middenportie urine wordt opgevangen zonder de straal te onderbreken en zonder de binnenkant van de urinepot (steriel, met schroefdop) met de hand aan te raken.
 • Sluit de urinepot zorgvuldig om contaminatie en lekkage te vermijden.
 • In afwachting van ophaling dient de urine koel (2°C – 8°C) bewaard te worden.

First-void urine (opsporen Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae bij mannen)

 • First-void urine is de eerste straal urine van de urinelozing.
 • Sluit de urinepot (steriel, met schroefdop) zorgvuldig om contaminatie en lekkage te vermijden.
 • In afwachting van ophaling dient de urine koel (2°C – 8°C) bewaard te worden.

24-uurs urinecollectie

 • De eerste ochtendurine wordt in het toilet geloosd en vervolgens collecteert men gedurende de volgende 24 uren alle urine in de voorziene urine container.
 • Dit kan door opvangen in een pot en overgieten in de container, of rechtstreeks in de container te urineren.
 • Exact 24 uur na het starten van de urinecollectie dient de blaas een laatste maal in de urine container geledigd te worden.
 • In afwachting van ophaling dient de urine koel (2°C – 8°C) bewaard te worden.
Opmerking
Aanzuren van de urine is belangrijk voor de bepaling van catecholamines, (nor)metanefrines, 5-HIAA, VMA of HVA. In geval van een aangezuurde urinecollectie bevat de container reeds een hoeveelheid zoutzuur. Deze is bijtend bij contact en irriterend voor ogen en luchtwegen. Om alle contact hiermee te vermijden wordt de urinecollectie zelf daarom uitgevoerd in een droog recipiënt en overgegoten in de container; niet rechtstreeks in de container urineren.

Reticulocytentelling, een schromelijk onderschatte labparameter

25-10-2021

Reticulocyten zijn de jonge rode bloedcellen (RBC) die vanuit het beenmerg worden losgelaten in de perifere bloedcirculatie. Kenmerkend is dat nog RNA aanwezig is, en dat is belangrijk bij de massale productie van hemoglobine. Reticulocyten circuleren slechts 1 à 2 dagen in het perifere bloed...

Hoe sporen wij chronische nierziektes op?

21-10-2021

De ureumbepaling dreigt te verdwijnen uit de nomenclatuur en daarmee ook de terugbetaling door het RIZIV. Nochtans was ureumbepaling een efficiënte methode om nierdysfuncties aan te tonen. Hoe we de diagnose van chronisch nierlijden bij Labo Maenhout anno 2021 dan wel aanpakken, leest u in dit artikel.

MCED-test spoort meer kankers op

01-10-2021

Wat als een MCED-test (multi-cancer early detection test), in combinatie met de bestaande screeningtests, een groter aantal kankers in een vroeger stadium zou kunnen detecteren? Deze vraag lag aan de basis voor het opzetten van de CCGA-studie.