131016746

Tips bij urinecollectie

Midstream urine (microbiologie)

 • Het urineren in de urinepot dient te worden voorafgegaan door een genitaal toilet.
 • Vervolgens laat men de eerste portie urine wegvloeien waarna de middenportie urine wordt opgevangen zonder de straal te onderbreken en zonder de binnenkant van de urinepot (steriel, met schroefdop) met de hand aan te raken.
 • Sluit de urinepot zorgvuldig om contaminatie en lekkage te vermijden.
 • In afwachting van ophaling dient de urine koel (2°C – 8°C) bewaard te worden.

First-void urine (opsporen Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae bij mannen)

 • First-void urine is de eerste straal urine van de urinelozing.
 • Sluit de urinepot (steriel, met schroefdop) zorgvuldig om contaminatie en lekkage te vermijden.
 • In afwachting van ophaling dient de urine koel (2°C – 8°C) bewaard te worden.

24-uurs urinecollectie

 • De eerste ochtendurine wordt in het toilet geloosd en vervolgens collecteert men gedurende de volgende 24 uren alle urine in de voorziene urine container.
 • Dit kan door opvangen in een pot en overgieten in de container, of rechtstreeks in de container te urineren.
 • Exact 24 uur na het starten van de urinecollectie dient de blaas een laatste maal in de urine container geledigd te worden.
 • In afwachting van ophaling dient de urine koel (2°C – 8°C) bewaard te worden.
Opmerking
Aanzuren van de urine is belangrijk voor de bepaling van catecholamines, (nor)metanefrines, 5-HIAA, VMA of HVA. In geval van een aangezuurde urinecollectie bevat de container reeds een hoeveelheid zoutzuur. Deze is bijtend bij contact en irriterend voor ogen en luchtwegen. Om alle contact hiermee te vermijden wordt de urinecollectie zelf daarom uitgevoerd in een droog recipiënt en overgegoten in de container; niet rechtstreeks in de container urineren.