Case Academy 2023 03 02 11 800 500

Ken je onze Case Academy al?

08-03-2023

Kennisdeling is een ideale manier om bij te blijven. Daarom zijn we onlangs gestart met de Labo Maenhout Case Academy. Daarin gaan we enkele avonden per jaar in op een specifiek topic aan de hand van concrete casussen.

Onderlinge kennisoverdracht, een must

Als klinisch labo willen we artsen een kwalitatief hoogstaande service bieden. Maar onze missie gaat verder dan dat. We willen ook bijdragen aan het verbreden en uitbouwen van kennis door knowhow, ervaringen en casussen uit de dagelijkse huisartsenpraktijk te delen onder elkaar. Interdisciplinaire en intradisciplinaire kennisoverdracht beschouwen wij namelijk als één van dé ingrediënten om de medische evoluties te blijven volgen.

Nieuw: de Case Academy

Als labo dragen we graag bij aan het faciliteren van kennisoverdracht. Daarom zijn we onlangs gestart met de Labo Maenhout Case Academy voor huisartsen en HAIO’s. Tijdens dit nieuwe concept zullen we enkele keren per jaar een avond organiseren rond een bepaald topic. Casussen uit de dagelijkse praktijk van de deelnemende huisartsen vormen daarbij het uitgangspunt.

Interactief forum

Het hoofddoel van de Case Academy is om van elkaar te leren. Daarom houden we het graag laagdrempelig en interactief. Nadat een huisarts toelichting heeft gegeven bij een casus en de anamnese heeft voorgesteld, kan één van onze biologen toelichting geven bij de resultaten van de labo-onderzoeken. Daarna volgen eventueel feedback van de huisarts en een interactieve bespreking van de casus.

Eerste editie in het teken van leverfunctiestoornissen

Op woensdag 1 maart 2023 hebben we de spits afgebeten met een eerste Case Academy rond leverfunctiestoornissen. Het werd een leerrijke avond onder leiding van dr. biol. Jan Van Elslande, die vanaf augustus ons team zal versterken. Na een overzicht van de basis histologie, fysiologie en pathologie van de lever volgde een interactieve bespreking van een vijftal uitgewerkte casussen. Het leverde verrassende inzichten en boeiende discussies op.

More to come…

Zie jij een thema graag aan bod komen tijdens een volgende Case Academy? Wil je een interessante casus delen? Alle voorstellen zijn welkom via jasmien@labomaenhout.be. We gaan ermee aan de slag om dit nieuwe concept verder uit te werken en zo samen bij te leren over de wereld van de klinische diagnostiek.