Co Zo

CoZo voor patiënten

06-08-2018

Wat is CoZo?

Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens en informatie uit te wisselen en te delen. Door te zorgen voor een betere informatiedoorstroming verbetert CoZo het zorgproces. Specifieke verbetering op niveau van Labo Maenhout zijn

  • De resultaten bekomen in ons laboratorium worden onmiddellijk beschikbaar gesteld voor alle therapeutische relaties van de patiënt.
  • Het leidt tot een efficiëntere communicatie tussen collega-huisartsen onderling (bv. tijdens de wacht) en tussen de huisartsen en specialisten.
  • Het zorgt voor een afname van administratieve rompslomp bij het correct en tijdig doorspelen van laboratoriumresultaten naar collega artsen.

De balans na anderhalf jaar CoZo

Er is nog steeds een stijgende trend in het aantal opvragingen per maand van resultaten aan onze database. Momenteel worden ca. 1500 resultaten per maand via CoZo opgevraagd. CoZo kan dus een succes genoemd worden, zeker in geval dat een resultaat een andere arts dient te bereiken dan de aanvragende arts (bv. arts-specialist of collega-huisarts).

Desalniettemin zullen andere rapporteringskanalen zoals geëncrypteerde mail (EHB, Hector, Medimail) en cyberlab belangrijk blijven, bv. voor integratie in het EMD van de arts en snelle rapportering in de cloud (cyberlab).

Verhoogde privacy-vereisten

De komst van de nieuwe GDPR (AVG) wetgeving per 1 mei 2018 zal wellicht niemand ontgaan zijn. In dat kader werd door instanties ontraden om medische gegevens via e-mail te verzenden. Desondanks de mailing van laboresultaten via ons laboratorium geëncrypteerd verloopt, dient gekeken te worden naar alternatieven die de privacy van de patiënten beter beschermen. CoZo kan hier een valabel alternatief voor zijn.

Patiënt kan resultaten inkijken via CoZo

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block maakt werk van één toegangspoort voor alle gegevens over uw gezondheid. De minister wil burgers zo helpen om hun gezondheid mee in eigen handen te nemen.

Vanaf september 2018 is er de mogelijkheid om via CoZo de resultaten ter beschikking te stellen aan de patiënt. Standaard zullen patiënten de resultaten 3 dagen later kunnen inkijken dan de aanvragende arts na het vervolledigen van het onderzoek.

Uniformisering van laboresultaten in CoZo

Een volgende stap wordt het gecodeerd beschikbaar stellen van de laboratoriumresultaten op CoZo (d.m.v. LOINC codering). Dit zal in theorie toelaten om, over verschillende laboratoria heen, een duidelijk overzicht te krijgen van de verschillende geteste parameters, met hun resultaten en idealiter de bijhorende correcte referentiewaarden.

Labo Maenhout zal hier actief aan meewerken en men voorziet implementatie van de gecodeerde laboresultaten binnen afzienbare tijd.