Home1

Kwaliteit primeert bij Labo Maenhout

Sinds 1995 wordt in Klinisch laboratorium Maenhout volgens een kwaliteitshandboek gewerkt. Dit resulteerde in een accreditatie door het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV). Sindsdien wordt op gestandaardiseerde wijze volgens een het kwaliteitssysteem gewerkt.

Sinds de komst van de praktijkrichtlijn Klinische Biologie op 3 december 1999, werd het kwaliteitssysteem op punt gezet, waardoor reeds 15 jaar lang gewerkt wordt volgens de praktijkrichtlijn en de specifieke internationale standaard ISO 15189. Dit kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat niet alleen de analytische fase van een laboratoriumanalyse, maar ook de pre- en de postanalytische fase beter beheerst en geborgd worden.

Kwaliteitscontrole

Om betrouwbare resultaten af te leveren aan de huisarts is het belangrijk dat er binnen het laboratorium een goed gestructureerd kwaliteitssysteem opgebouwd wordt. Daarvoor maakt Labo Maenhout gebruik van software die toelaat de kwaliteit van de laboratoriumanalyses beter op te volgen. De software, Unity Real Time 2.0, zorgt ervoor dat alle processen met behulp van interne kwaliteitscontroles en statistiek onder controle worden gehouden. Alles kan via een centrale computer gevolgd worden en waar nodig kan men onmiddellijk bijsturen.

Een tweede aspect van deze samenwerking is dat resultaten van de interne kwaliteitscontroles binnen Labo Maenhout kunnen vergeleken worden met andere laboratoria over de hele wereld. Dit gebeurt via QCnet.com, waar maandelijks rapporten verspreid worden. De informatie die hier verkregen wordt is heel nuttig en is een grote meerwaarde voor de kwaliteitsgarantie. Naast al deze kwaliteitscontroles wordt ook deelgenomen aan de externe kwaliteitsevaluatie (EKE) georganiseerd door het WIV.

Erkenningen

  • Erkenning door het Ministerie van Volksgezondheid voor het uitvoeren van medische laboratoriumonderzoeken voor private medici en ambulante patiënten.
  • Erkenning door de internationale wielerbond (UCI) voor het uitvoeren van medische laboratoriumonderzoeken in het kader van sportgeneeskunde.