Home1
Thomas Maenhout2 150 150

Dr. Apr. Bioloog Thomas Maenhout

Thomas heeft zijn opleiding genoten aan de Universiteit Gent. Na het behalen van het master diploma in de farmacie in 2009, heeft hij de 5 jaar specialisatie in de verschillende domeinen van de klinische biologie vervolledigd in de laboratoria van het Universitair Ziekenhuis Gent, AZ Maria Middelares en AZ Delta Roeselare Menen.

Gedurende deze periode heeft hij zich in het bijzonder toegelegd op de hematologie en klinische chemie. Daarnaast heeft hij een uitgebreide kennis van de medische microbiologie. Naast de specialisatie tot klinisch bioloog, heeft Thomas tevens een doctoraat in de medische wetenschappen vervolledigd aan de Universiteit Gent met als onderwerp “biochemische merkers voor chronisch alcoholgebruik”.

Innovatie en efficiëntie zijn twee kernwoorden in zijn visie op de laboratoriumgeneeskunde en dat probeert hij elke dag opnieuw te vertalen in de werking van Labo Maenhout.

Contact

T. 056 62 07 73
E. thomas@labomaenhout.be
www.linkedin.com/in/thomasmaenhout

Patrick Maenhout

Apr. Bioloog Patrick Maenhout

Patrick Maenhout studeerde voor apotheker aan de toenmalige Rijks Universiteit Gent, waarna hij zich specialiseerde in de klinische biologie aan de faculteit farmaceutische wetenschappen. Nadat hij enkele jaren als ziekenhuisapotheker/klinisch bioloog werkte in het Heilig Hart Ziekenhuis Oudenaarde, richtte hij in 1979 Klinisch Laboratorium Maenhout op in Waregem.

Sindsdien bouwde hij een immense ervaring op in de laboratoriumgeneeskunde en gedurende jaren speelde hij intuïtief in op de noden van onze gezondheidssector. Stilstaan is achteruitgaan is zijn motto en dat heeft geleid tot het hoogtechnologisch en innoverend bedrijf dat Labo Maenhout vandaag is.

Contact

T. 056 62 07 71
E. patrick@labomaenhout.be

Maaike Godefroid

Apr. Bioloog Maaike Godefroid

Maaike volgde haar opleiding aan de Universiteit Gent, waar zij in 2010 het master diploma Farmaceutische Wetenschappen behaalde. Daarna vervolledigde zij haar specialisatie tot klinisch bioloog in de laboratoria van UZ Gent, ASZ Aalst en AZ Sint-Jan Brugge.

Tijdens haar opleiding heeft zij ervaring opgedaan in de drie deeldomeinen van de klinische biologie, wat geleid heeft tot een brede kennis van de klinische chemie, hematologie en microbiologie. In ASZ Aalst kwam zij ook voor het eerst in contact met dienstverlening naar huisartsen toe.

Vlotte communicatie en streven naar kwaliteit draagt zij hoog in het vaandel en zijn belangrijk voor een goede dagelijkse werking en dienstverlening van Labo Maenhout.

Contact

T. 056 62 50 72
E. maaikegodefroid@labomaenhout.be

Yolien 150 150

Apr. Bioloog Yolien Van der Beken

Yolien vatte haar opleiding Farmaceutische Wetenschappen aan in 2007 aan de UGent. Deze studies rondde ze met succes af in 2012 en datzelfde jaar nam ze deel aan de selectieproeven van Defensie. Na het afronden van een 4-maand durende “militaire initiatiefase”, werkte ze een tweetal jaar in de militaire apotheek in Nijvel. Nadien meldde ze zich aan bij Defensie om daar de studies Klinische Biologie aan te vatten. Ze stond erop een brede algemene vorming te volgen en merkte dat alle deeldisciplines van de Klinische Biologie haar aanspraken met lichte voorkeur voor microbiologie. Door een zeer nauwe samenwerking met de collega’s infectiologen (UZ Jette) ontwikkelde zij een uitstekende klinische kennis bovenop de labo-technische aspecten die ze tijdens haar stages in diverse laboratoria verwierf.

Naast enkele jaren stage in Jette, heeft zij ook veel ervaring opgedaan in het zeer doorgedreven geautomatiseerd labo van het Sint-Pieters ziekenhuis van LHUB-ULB. Een stagejaar in het ITG (Instituut voor Tropische Geneeskunde), enkel mogelijk voor militaire ASO’s, bracht haar de kennis bij van verschillende tropische aandoeningen en de daarbij horende diagnostiek. Gedurende haar stagejaren specialiseerde Yolien zich ook in de medische mycologie via cursussen aan het UZ Leuven onder leiding van Prof. Katrien Lagrou en heeft zij de MaNaMa Ziekenhuishygiëne voltooid.

Yolien werkt halftijds in Labo Maenhout en halftijds in het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Neder-over-Heembeek. Yolien brengt heel wat expertise op gebied van microbiologie en infectiologie binnen in het laboratorium.

Contact

T. 056 60 02 66
E. yolien@labomaenhout.be

Jan 150 150

Prof. dr. Jan Philippé

Jan Philippé werkt sinds september 2021 als klinisch bioloog bij Labo Maenhout. Na een lange carrière aan de Universiteit Gent maakte hij de overstap naar ons laboratorium, waar zijn expertise en kennis sindsdien voor een enorme meerwaarde zorgen (ook al heeft Jan eigenlijk de pensioengerechtigde leeftijd bereikt).

Jan Philippé studeerde in eerste instantie geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. Daarna volgde hij een aanvullende opleiding aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Na een half jaar chirurgische opleiding bij dokter Goedhuys in Sint-Niklaas trok hij naar het toenmalige Zaïre. Hij werkte er twee jaar in een broussehospitaal. Meer dan 1000 liesbreuken en 100 keizersneden later besefte hij dat een goed werkend lab een essentieel fundament is van efficiënte geneeskunde.

Vanuit hartje Afrika solliciteerde Jan daarom voor een opleidingsplaats klinische biologie aan de Rijksuniversiteit Gent. Hij kon er starten aan de vijfjarige opleiding en zou er de rest van zijn loopbaan blijven als klinisch bioloog en hoogleraar. Hematologie was daarbij altijd zijn geliefkoosde domein.

Doorheen de jaren begeleidde Jan aan de UGent ook tal van assistenten, waaronder Thomas Maenhout en Maaike Godefroid. Allebei zijn ze vandaag zijn collega’s bij Labo Maenhout, waar hij op basis van zijn ervaring en in samenspraak met de artsen de patiëntenzorg in en rond Waregem naar een hoger niveau helpt tillen (meestal op donderdag en vrijdag). Hematologie blijft daarbij ‘zijn ding’, maar Jan verdiept zich evengoed in alle andere laboratoriumaspecten

Contact

T. 056 60 02 66
E. jan@labomaenhout.be

Joris delanghe 150 150

Prof. Joris Delanghe

Prof. Joris Delanghe studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent en specialiseerde zich in klinische chemie (Brugge, Leuven, Gent, Stuttgart). Hij is auteur van meer dan 600 wetenschappelijke publicaties en promotor van 30 doctorandi (waaronder Dr. Thomas Maenhout) . Sinds 1994 is hij professor klinische chemie aan de Universiteit Gent. Hij was gastprofessor in Litouwen, China, Congo, Rwanda en Zuid-Afrika. Hij is editor-in-chief van Clinica Chimica Acta (het officiële tijdschrift van de International Federation of clinical chemistry).

Sinds 1 oktober 2022 is hij emeritus en actief bij Labo Maenhout. Zijn bewuste keuze voor Labo Maenhout is duidelijk gezien Labo Maenhout méér is dan een pure leverancier van routine laboratoriumgegevens. Het invoeren van nieuwe diagnostische technieken, het ontwikkelen van nieuwe bloedafnametechnieken en het bijstaan van artsen bij de interpretatie van laboratoriumgegevens brengen klinische biologie naar een “next level”. Een bijzondere belangstelling voor het wetenschappelijk uitwerken van lokaal voorkomende genetisch bepaalde pathologie in Oost - en West-Vlaanderen draagt bij tot de verankering van Labo Maenhout in de gezondheidszorg van de regio.

Contact

E. joris.delanghe@UGent.be

Janvanelslande 150 150

Dr. Bioloog Jan Van Elslande

Vanaf 1 augustus mogen wij Dr. Jan Van Elslande verwelkomen als klinisch bioloog bij Labo Maenhout. Jan is geboren en getogen in onze streek en is de zoon van twee huisartsen.

Jan genoot zijn opleiding als arts aan de KU Leuven, en specialiseerde zich vervolgens in de klinische biologie. Stages liep hij in volle coronapandemie in de KUL, waar hij bijzonder werk verrichte in verband met SARS-CoV-2 serologische assays. Perifere stages heeft Jan gelopen in AZ St-Lucas Gent en AZ Delta Roeselare.

Als klinisch bioloog heeft Jan een brede expertise, doch zijn grootste interesses gaan uit naar de klinische chemie, infectieuze serologie en informatica. Jan heeft een bijzondere interesse in data analyse, wat in de toekomst meer en meer belangrijk zal worden in het laboratorium.