Prikcentrum 1200 300

Onderzoek en resultaten

Uw bloed word in het laboratorium van Labo Maenhout onderzocht. Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk. Uw arts beslist, eventueel in overleg met deskundigen van het laboratorium, welke onderzoeken nodig zijn. 

Uw resultaten worden elektronisch naar uw arts verzonden

Labo Maenhout verstuurt de resultaten elektronisch, per fax en/of per post naar de aanvragende huisarts of arts-specialist. Deze krijgt als eerste inzage in uw resultaten. U wordt per sms op de hoogte gesteld wanneer uw resultaten bij uw arts gekend zijn en zal uitgenodigd worden voor het maken van een vervolgafspraak om de resultaten samen met uw arts te bespreken. De resultaten van een laboratoriumonderzoek interpreteert u  best samen met uw (huis)arts. Een juiste interpretatie van de uitslag is namelijk alleen mogelijk in combinatie met andere medische informatie waar alleen uw arts over beschikt.

Beschikbaarheid van het resultaat voor de patiënt

Een duplicaat van uw resultaat zal steeds ter uwer beschikking gesteld worden via CoZo of via de post ten vroegste 2 dagen nadat uw arts het resultaat heeft ontvangen.

Zoek informatie op in onze labogids

In de labogids kan u algemene informatie verkrijgen over laboratoriumanalyses.

CoZo voor patiënten

06-08-2018

Momenteel worden ca. 1500 resultaten per maand via CoZo opgevraagd (dat is een hoop e-mails en faxen gespaard!). CoZo kan dus een succes genoemd worden. Vanaf september 2018 is er de mogelijkheid om via CoZo de resultaten ter beschikking te stellen aan de patiënt

Cyberlab workshop

12-06-2018

In september worden 2 cyberlabworkshops georganiseerd voor beginnende tot meer ervaren cyberlab gebruikers. Je krijgt tips mee van ons, maar je kan ook ervaringen uitwisselen met andere gebruikers.